Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff

Det finnes i dag en rekke gode alternativer til fossildrevne biler, og det kommer stadig nye modeller på markedet (foto: iStock).Teknologien for klimavennlige kjøretøy er i rask utvikling. I tillegg til elektriske biler finnes det flere typer kjøretøy som bruker bærekraftige biodrivstoff. Noen hydrogendrevne biler er også tilgjengelig på markedet.

Rundt halvparten av klimagassutslippene i Innlandet stammer fra transportsektoren. Mye av dette kan erstattes ved en omlegging fra fossilt drivstoff til biler som går på elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff.

Hvilket kjøretøy skal jeg velge?

Utslippene i transportsektoren må reduseres kraftig i tiden framover. EU anslår et behov for minst 60 % reduksjon innen 2050, i forhold til 1990-nivå. En del av transporten kan overføres til sykkel og kollektiv, men det vil fortsatt være et stort behov for både lette og tunge kjøretøy også i tiden framover, både til frakt av varer og personer.

Heldigvis finnes det klimavennlige alternativ til bensin- og dieselbilene. Ved å velge klimavennlig bil velger du en framtidsrettet løsning, og bidrar samtidig til at det kan opprettholdes en bred satsing på infrastruktur og utvikling av bil- og batteriteknologi.

Elbiler og ladbare hybrider

Elbilmarkedet har vært i sterk utvikling de siste årene, godt hjulpet av ulike økonomiske støtteordninger. Som elbilist betaler du ikke engangsavgift eller moms, du har sterkt redusert årsavgift, gratis offentlig parkering og betaler vanligvis ikke i bomstasjoner.

Utvalget av elbiler og ladbare hybrider har vist tilsvarende utvikling. Neste generasjon elbiler forventes å ha sterkt forbedret kjørerekkevidde uten at prisen går opp. Nettstedet gronnbil.no har en kalkulator der du kan sammenligne kostnaden med en elbil eller ladbar hybrid med en tilsvarende bensinbil.

Hva er biodrivstoff?

Biodrivstoff blir produsert av fornybare råstoff som planteoljer, resttrevirke eller gjødsel og organisk avfall. Karbonutslippet fra slike drivstoff inngår i naturens naturlige karbonkretsløp og anses å være CO2-nøytralt. Derfor er biodrivstoff svært klimavennlig.

Det finnes i dag ulike blandinger av biodiesel og bioetanol samt biogass tilgjengelig på markedet. Det har også kommet bilmodeller som benytter seg av hydrogen på markedet, mens infrastrukturen for fylling av hydrogenbilene foreløpig er lite utviklet.