Gode klimahistorier: Satsing på klimavennlige biler i kommunene

Energiselskapet Falu Energi&Vatten i Sverige ønsker å lede an i utviklingen av ladeinfrastruktur i sin region - for framtidens skyld (foto: Falu Energi&Vatten).Det er mange kommuner som har gjennomført ulike tiltak innen satsing på klimabiler, for å få ned klimagassutslippene både fra egen drift og innbyggernes transportaktiviteter. Vi har her samlet noen av de gode historiene i et enkelt og oversiktlig format, slik at dere selv kan vurdere hvilke tiltak som passer best for dere, og hente inn mer informasjon om disse.

Klimavennlige biler

Ladeinfrastruktur

 

Informasjonsmateriellet er en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 12. mai 2016

Utskrift