Prosjekter

Energiråd Innlandet leder og deltar i en rekke prosjekter innen energieffektivisering og fornybar energi (foto: iStock).Energiråd Innlandet leder og deltar i en rekke prosjekter innen energieffektivisering og fornybar energi både regionalt og internasjonalt. Her finner du en oversikt over våre viktigste pågående og avsluttede prosjekter.

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter