Ung@miljø - årlig klimakonferanse for ungdom

Ung@miljø er en årlig miljøkonferanse for ungdom i Hedmark og Oppland.Ung@miljø er en årlig konferanse av og for ungdom fra Hedmark og Oppland i alderen 16-19 år. Konferansen skal øke engasjementet og handlingskompetansen innen klima og bærekraft gjennom motivasjonsforedrag, fagforedrag og quizer.

Konferanse går over to dager med overnatting, og avholdes hvert annet år til Hedmark og Oppland i samarbeid med en videregående skole. 

Ung@miljø 2016 ble arrangert på Lena-Valle videregående skole 20. oktober. Se mer informasjon her!

Knyttet opp mot sentrale kompetansemål

Ung@miljø skal være en spissing av tema med foredragsholdere og workshops knyttet til kompetansemålene i læreplanene, som et supplement til skolenes ordinære undervisning - spesielt innen fellesfagene naturfag, samfunnsfag og naturbruk, men også innen en rekke andre fag.

For å øke den totale effekten av konferansen legges det opp til at deltakerne kan forberede seg på et utvalgt fagtema før konferansen, og gjennomfører et faglig opplegg i etterkant. Etterarbeidet kan være alt fra å skrive en rapport eller holde et foredrag om det de har lært, til å gjøre mer praktiske ting. Blant prosjekter som tidligere har blitt gjennomført er å jobbe for innføring av en kjøttfri dag i kantina på skolen, oppstart av en lokal avdeling av Natur og Ungdom, og arrangering av klimakonsert.

Regionale og nasjonale bidragsytere av høy kvalitet vil bli benyttet i arrangementet. For å redusere terskelen for å delta er arrangementet gratis, og deltakerne får også dekket reise til og fra konferansen.

Bred støtte

I 2011 bidro Hedmark Trafikk med en workshop om kollektivtransport.Ung@miljø støttes av en rekke bidragsytere, både nasjonale, regionalt og lokalt. Blant de som har gitt bidrag til konferansen opp gjennom årene er Eidsiva Energi, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Enova, Pangeas Miljøfond, Statkraft og NSB. I tillegg bidrar en rekke virksomheter med foredrag og workshops.

Ung@miljø 2015

Redesign av klær var en av de mest populære workshopene på Ung@miljø 2015.På Ung@miljø 2015 ble det satt deltakerrekord med hele 2015 ungdommer fra Innlandet. Konferansen ble holdt på naturbruksskolen Jønsberg videregående i Stange kommune, og åpnet av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Arrangementet kunne by på spennede foredrag blant annet fra Miljøambassadørene, Bellona og Cicero. Det var også en rekke spennede workshops å velge mellom, alt fra redesign av klær og økologisk matlaging til modellbygging av klimasmarte hus og framtidens biler. 

Ung@miljø 2014

Ung@miljø 2014 ble arrangert på naturbruksskolen Valle videregående skole på Lena i Østre Toten.

På Ung@miljø 2014 lagde deltakerne sitt eget "Skrik fra naturen" av vedkubber og planter (foto: Lise Wulff)

Blant de mest spennende aktivitetene på konferansen var samarbeidet med kunstprosjektet "Skriket fra naturen". Deltakerne lagde både felles og i grupper en versjon av Edvard Munchs kjente "Skrik" for å illustrere hvordan mennesket påvirker naturen. Vi hører nå et «skrik» fra naturen i form av smeltende isbreer, ekstremvær, utryddelse av arter, flom og tørke. Prosjektet synliggjorde at alle kan bidra til et bedre miljø ved å resirkulere og forbruke mindre og smartere.

Mer informasjon

Sist oppdatert 28. oktober 2016

Utskrift