Kombinert oppvarming med sol og ved

Vannbårne oppvarmingssystemer med sol og ved som energikilder er i fokus i "Kosibo"-prosjektet (foto: iStock).Prosjektet "Økt bruk av sol og ved i vannbårne oppvarmingssystemer i boliger" er delfinansiert av Husbankens kompetanseprogram, og løper fra 2013 til 2015. Prosjektet skal øke kompetansen om bruk av vedovn med vannkappe og solfangere i vannbårne oppvarmingssystemer.

Samarbeidspartnere i prosjektet er kommunene på Hadeland ved klimapådriver, VVS-foreningen og Energigården.

Økt kompetanse vil gi flere anlegg

Det er lite kunnskap og erfaring om kombinasjon av sol og bioenergi i vannbårne varmeanlegg hos utbyggere, leverandører, installatører og huseiere. Både vedovner med vannkappe og solfangere er etablerte teknologier som er tilgjengelige i markedet i dag. Økt kompetanse, erfaring og samarbeid mellom aktørene må til for at flere boligeiere kan ta i bruk sol og bioenergi som energikilder i vannbårne anlegg.

Dette var bakgrunnen for at Energiråd Innlandet etablerte prosjektet. Formålet er å skaffe konkrete erfaringer fra planlegging og beslutning, etablering og drift av anlegg med både sol og bioenergi som supplerende energikilder. Økonomiske, tekniske og ikke-tekniske barrierer og drivere skal dokumenteres og beste praksis skal spres til aktører i byggebransjen, VVS, elektro, utdanningsaktører, kommuner og husholdninger.

Kompetansespredning

Erfaringene fra de installerte anleggene vil bli gjort tilgjengelig gjennom praktiske veiledere som spres til bransjeaktører, kommuner og husholdninger. Dette vil omfatte erfaringer fra planlegging og drift, produsert energi, redusert strømforbruk og tilhørende sparte kostnader samt tekniske driftserfaringe. Fagsamlinger vil også bli gjennomført.

De deltakende byggeierne vil være tilgjengelige for å dele sine erfaringer med interesserte boligeiere som vurderer lignende oppvarmingsløsninger.

Myndighetene vil få tilgang til data og informasjon som kan gi økt innsikt om hva som er barrierer, kompetansebehov og nødvendige insentiver for å få økt utnyttelse av solenergi og bioenergi.

Det vil i tillegg bli gitt løpende informasjon om prosjektet gjennom Energiråd Innlandets nyhetsbrev, sosiale medier og samarbeid med relevante bransjeaktører.

Nyheter om prosjektet

Prosjektdokumenter

Sist oppdatert 28. juli 2015

Utskrift