Fra ord til handling

Fra ord til handling - praktisk gjennomføring av klimatiltak i kommunene (foto: iStock).Prosjektet "Fra ord til handling" pågikk i 2010 til 2013, med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedfokus var praktisk gjennomføring av klimatiltak i kommunene. Her presenterer vi resultatene av prosjektet.

Målet med prosjektet var å utarbeide en modell for hvordan kommunene effektivt kan gjennomføre energi- og klimatiltak. Modellen skulle også være overførbar til andre kommuner og regioner. Prosjektet besto av fire arbeidsområder:
 • Effektiv kompetanseheving lokalt
 • Effektiv gjennomføring av konkrete tiltak for energieffektivisering
 • Opprettelse og drifting av lokale nettverk
 • Erfaringsutveksling og informasjonsspredning til andre regioner

Hovedfokus lå på tiltak innen byggsektoren, med spesiell vekt på energisparekontrakter (EPC) og EOS (energioppfølgingssystemer).

Veiledere

 • Passivhus - planprosessen og kommunenes rolle som bevisst innkjøper og bestiller
 • EPC - håndbok for kommuner som er i oppstarten av EPC-arbeidet. KS har utarbeidet generelt veiledningsmateriell om prinsippene bak EPC, og en faksimile av denne er inkludert i Energiråd Innlandets veileder
 • SD-anlegg - kommunenes rolle som bevisst innkjøper og bestiller
 • Konvertering til fornybar energi - økonomiske og praktiske forhold i valget mellom varmepumpe og bioenergi
 • Energioppfølgingssystemer (EOS) - kommunenes rolle som bevisst innkjøper og bestiller
 • Regnmakerne - om bruk av Regnmakerne i skolen
  Regnmakerne har i etterkant av prosjektet blitt erstattet av læreverktøyet Energiutfordringen.

Gode eksempler

Annet materiell 

Utvalgte nyhetsartikler tilknyttet prosjektet

Sist oppdatert 28. juli 2015

Utskrift