Bidrar til energismart idrettshall i Latvia

Energiråd Innlandet bistår Jelgava kommune i Latvia med å bygge en energismart idrettshall ved en skole for utviklingshemmede.I september 2015 var Energiråd Innlandets energirådgiver Benoit Dugers på tur til Jelgava i Latvia. Målet var å bidra i planleggingen av en ny og energismart idrettshall ved en internatskole. Prosjektet var støttet av EØS-midler, og hadde en varighet på ett år.

Energiråd Innlandet og Jelgava kommune i Latvia samarbeidet om et prosjekt som gjaldt energieffektive løsninger i bærekraftige bygg i Jelgava. Prosjektet fikk støtte fra "National Climate Policy"-programmet, som er en del av EØS-finansieringsordningen 2009-2014 (EEA Grants).

Svært lav energibruk

I prosjektet skulle Jelgava kommune bygge en ny lavenergi idrettshall som skal knyttes til Jelgava internatskole nr 2. Skolen tilbyr spesielle utdanningsprogram for fysisk og psykisk utviklingshemmede studenter.

Den nye gymnastikksalen skulle bygges etter lavenergistandard med lokaler for fysisk rehabilitering. Et nytt bygg var nødvendig fordi dagens idrettsinstallasjoner er uegnet i forhold til både de typer fysisk aktivitet som man ønsker å tilby og antall studenter ved skolen. Når idrettshallen står ferdig vil den kunne huse inntil 182 studenter, og skape fire nye arbeidsplasser. Energibruk til romoppvarming er beregnet til å bli veldig lav – 14,50 kWh per kvadratmeter.

Anbefalinger om energioppfølging og energikilder

I samarbeid med avd SIAT ved NTNU bidro Energiråd Innlandet med å undersøke internatskolen og å lage anbefalinger om krav til energioppfølging av det nye idrettsbygget og bruk av
alternative energikilder til internatskolen.

Prosjektet startet opp i juni 2015. Resultatene ble presentert på en konferanse i Latvia i juni 2016.

Sist oppdatert 23. november 2016

Utskrift