ecoINSIDE - grenseoverskridende klimadrevet vekst

I Interreg-prosjektet ecoINSIDE samarbeider 50 organisasjoner for å fremme innovasjon, utvikling og nye grønne jobber i Indre Skandinavia (foto: iStock).ecoINSIDE er et stort Interreg-prosjekt som skal fremme klimadrevet vekst i Indre Skandinavia. Prosjektet går over tre år fram til 2018, og involverer 50 partnere fra Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

I prosjektet ecoINSIDE er klimadrevet vekst innen sol, bærekraftige bygg og restressurser i fokus.Samarbeidspartnerne på norsk og svensk side representerer et grenseoverskridende kluster innen miljødrevet utvikling. Fokusområdene i prosjektet er solenergi og energisystemer, bærekraftige bygg og håndtering av restressurser.

Hovedmålene er at ecoINSIDE skal bidra til grønn tilvekst i Indre Skandinavia:

  • Være en ledende klynge innen klimadrevet utvikling
  • Etablere et velfungerende grenseoverskridende innovasjonssystem
  • Være et utstillingsvindu for bærekraftig utvikling

Energiråd Innlandet bidrar i hovedsak innen arbeidsområdet bærekraftige bygg.

Samarbeidspartnere

Prosjektet ledes fra norsk side av Kunnskapsbyen Lillestrøm, og i Hedmark av Tretorget AS

På norsk side er Hedmark fylkeskommune og Akershus fylkeskommune sentrale bidragsytere, i tillegg til en rekke andre offentlige og private virksomheter.

Fra Hedmark deltar også Hedmark kunnskapspark, Høgskolen i Hedmark, NTNU Gjøvik, Heidner Arena, Regionrådet for Sør-Østerdal, Trysil kommune og Oppland fylkeskommunes Klimalab.

Om Interreg

Green Drive Region støttes av Interreg Sverige-Norge, et EU-program for prosjekter som jobber med felles løsninger i grenseregionen mellom Norge og Sverige.ecoINSIDE-prosjektet støttes av Interreg Sverige-Norge. Interreg er et EU-program som handler om å utvikle samarbeid over landegrensene, og finansieres av det europeiske regionale utviklingsfondet. Programmet er utformet for å løse problemer som overskrider administrative grenser og krever felles løsninger.

Mer informasjon

Nyhetssaker om prosjektet

Sist oppdatert 11. mai 2016

Utskrift