Fokus på bærekraft i byggebransjen

ByggEnergi er den årlige møteplassen for byggbransjen i Innlandet med fokus på energi og bærekraftByggEnergi var en fast møteplass for byggbransjen i Hedmark og Oppland fra 2012 til 2015. Målet var å bidra til økt kompetanse og interesse for energi og bærekraft hos private og offentlige byggeiere, leietakere og entreprenører, arkitekter og andre i bransjen. 

ByggEnergi ble første gang arrangert i 2012 under navnet ByggEnergi Innlandet, som et samarbeid mellom Utstillingsplassen, NHO Innlandet og Energiråd Innlandet. Målet var at private og offentlige aktører på tvers av hele eiendomssektoren kunne få en fast arena for dele erfaringer, finne konkrete løsninger for nye byggeprosjekter og øke kompetansen på området, ikke minst med tanke på næringsutvikling i regionen.

Å etablere nye bygg med klimafokus og å gjennomføre gode energisparetiltak i eksisterende byggmasse berører mange fagmiljøer og bransjer. Det eksisterer en rekke nettverk og forum for deling av erfaringer og kunnskap. Arrangørene savnet likevel en felles møteplass for byggebransjen i Hedmark og Oppland som satte spesielt fokus på bærekraftige løsninger i bygg. Dette var bakgrunnen for at ByggEnergi Innlandet ble dratt i gang.

Stort potensial innen bærekraftige bygg

- Energibruk i bygg står for over 40 % av det totale forbruk av energi i landet. Det er vist at det er store økonomiske og miljømessig gevinster i å effektivisere energibruken i både nye og gamle bygg. Dette gir store muligheter for næringslivet i Innlandet, men da må bedriftene satse på å bygge opp kompetanse og ressurser til å møte etterspørselen. Dette uttalte bedriftsrådgiver Gerd Kjølstad i NHO Innlandet da det første arrangementet var under oppseiling.

Innlandet står foran store utfordringer når det gjelder å redusere energibruken i bygg. Utveksling av erfaringer og gode eksempler er nyttig for å få fart på dette arbeidet, som er viktig av flere årsaker. Blant annet vil kravene fra myndighetene om energieffektive bygg bli ytterligere skjerpet i årene fremover, og ikke minst er det mye penger å spare for store byggeiere.

Dette er derfor et viktig satsingsområde både for byggeiere og for leverandørbransjen. Å bygge og drifte energieffektive bygg som tilfredsstiller leietakers ønsker og myndighetenes krav og betingelser er ikke bare framtidens utfordring, men samtidig en stor forretningsmulighet for bransjen.

ByggEnergi 2016

I programmet til ByggEnergi 2016 var det satt fokus på den siste utviklingen innen bygg med klimaambisjoner, med erfaringer med miljøbygg og bygg som går i pluss og eksempler på byggeprosjekter i Norge som satser både på god økonomi og lav klimapåvirkning. NHO Innlandet, Utstillingsplassen Messer og Energiråd Innlandet står bak arrangementet i samarbeid med BNL, Nelfo Hedmark og Oppland og EBA Hedmark og Oppland.

Arrangementet ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. 

ByggEnergi 2015

Finansieringsmuligheter for klimavennlige bygg og spennende signalbygg var i fokus på ByggEnergi 2015. Både europeiske og norske støtteordninger samt  lånemuligheter ble presentert. Deltakerne fikk også vite mer om Sør-Østerdalregionens erfaringer med deltakelse i EU-prosjekter.

Eiendomsutvikler Arthur Buchardt fortalte om sin strategi rundt klimavennlig bygging, og Statsbygg informerte om Norges mest klimavennlige bygg på Campus Evenstad. Dagen ble avsluttet med en omvisning på Innlandets første BREEAM-NOR-godkjente bygg på Hamar.

ByggEnergi Innlandet 2014

I 2014 var Enova en sentral samarbeidspartner for arrangementet. Hovedtema var energieffektivisering og grønne investeringer i bygg og anlegg.

Det ble diskutert rundt aktuelle tema som passivhus og energisparekontrakter (EPC), som er en viktig strategi for kommuner i forhold til gjennomføring av energieffektive tiltak i kommunale bygg. Energiambisiøse byggeprosjekter fra Innlandet som solcelleanlegget på Campus Evenstad og den spennende klimalaben på Otta ble også presentert. 

I tillegg var det lagt opp til at de som ønsket det kunne ha egne møter med Enova for å få innspill om aktuelle støtteordninger knyttet til konkrete byggeprosjekter.

ByggEnergi Innlandet 2012

Det første ByggEnergi Innlandet i 2012 hadde grønne, energieffektive bygg som hovedtema og dekket områder som politiske rammevilkår, energi- og miljøsertifisering, fornybar varme i lavenergibygg, grønne leiekontrakter og framtidens bygg. Bidragsytere var blant annet NVE, Enova, Veidekke, Entro, Direktoratet for Byggkvalitet og Byggenæringens landsforening, som tok for seg hvilke krav og muligheter bransjen står ovenfor fremover. Det var også lagt opp til korte presentasjoner og utstillinger hvor gode eksempler og løsninger fra nybygg og renoveringsprosjekter ble presentert av fagmiljøer og leverandører.

Med over 100 besøkende og 20 utstillere var arrangementet en suksess.

 

 

Sist oppdatert 30. november 2016

Utskrift