Prosjekter innen grønne bygg

Energieffektivisering og økt bruk av fornybar energi i bygg står sentralt i klimaarbeidet i Norge (foto: iStock).Bygninger står for 40 % av den totale energibruken i Norge. Skal vi sikre at vi i framtiden bruker energien effektivt og at vi anvender riktig energitype til riktig formål, står byggsektoren sentralt.

I Norge bruker vi mye energi på oppvarming av boliger og næringsbygg. Å sikre en overgang fra fossil til fornybar oppvarming er derfor et viktig tiltak. Her finnes det mange alternative løsninger, og støtteordninger som kan bidra til å redusere kostnadene. Det er også viktig å bruke energien så effektivt som mulig. På den måten kan strøm og varme som blir effektivisert brukes til å redusere klimagassutslipp i andre sektorer, som transport og landbruk.

Energiråd Innlandet jobber kontinuerlig med kompetanseheving, informasjonsspredning og bistand til iverksetting av gode tiltak innenfor byggsektoren. I menyen til venstre kan du lese mer om våre pågående og tidligere prosjekt på dette feltet.

Sist oppdatert 06. august 2016

Utskrift