Tiltaksveiledere innen grønn transport for kommuner

Hydrogenbiler er en av løsningene for fossilfri transport. Veilederen "Hva er hydrogenbiler?" gir mer informasjon om hvordan kommunen kan satse på dette i sitt klimaarbeid (foto: iStock).Gjennom prosjektet Grønn vei har Energiråd Innlandet utarbeidet fem tiltaksveiledere innen grønn transport. Veilederne er praktisk rettet og skal bidra til overføring av erfaringer fra prosjektet til kommuner i både Innlandet og landet forøvrig. Målet er å gjøre det enklere for kommuner med liten erfaring på de aktuelle områdene å komme i gang med tiltak for å gjøre transportsektoren i sitt område mer klimavennlig.

De fem veilederne er tilgjengelige her:

Vi håper dette kan være til nytte for mange kommuner, og ønsker lykke til med satsingen på grønn transport!

Veilederne ble utarbeidet våren 2017. På noen av områdene som er omhandlet skjer teknologiutviklingen svært raskt, og det er viktig at spesielt disse leses med forbehold om at endringer kan ha skjedd siden de ble skrevet.

En del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 29. mai 2017

Utskrift