Hvordan lykkes med satsing på sykling og gange?

Det er fullt mulig å bruke sykkel også i Innlandet, og ikke bare i fritiden!Sykling og gange kan erstatte de korte bilturene, som utgjør en stor andel av den totale bilbruken. Energiråd Innlandet har derfor satt fokus på hvordan kommunene kan lykkes med sin satsing på økt sykling og gange.

Gode historier om sykling og gange

Mange kommuner har gjort tiltak innen sykling og gange tidligere. Det er derfor store muligheter til å lære av andres erfaringer. Energiråd Innlandet har derfor samlet inn gode eksempler på tiltak kommunen kan gjennomføre for å øke andelen reiser gjennomført med sykkel eller til fots hos sine innbyggere, både fra Innlandet og andre deler av landet. Les mer.

Workshop om sykkel og elsykkel

Tiltak for mer sykling sto på agendaen da kommunene i Hamar- og Sør Østerdalsregionene møttes til workshop. Vegvesenet informerte om gode sykkeltiltak og om sitt sykkelbyprosjekt. De frammøtte fikk også høre om erfaringer fra sykkelbyen Hamar. Les mer.

Webinar om sykkelsatsing i kommunene

Hva skal til for at kommunen skal få flere av innbyggerne til å sykle mer? Hva har Innlandets tre sykkelbyer gjort? Hva kan vi lære av Norges beste sykkelby, Lillestrøm? Er det bare byer som har nytte av å satse på sykling? På dette webinaret fikk deltakerne på en enkel og kjapp måte vite mer om sykkel som satsingsområde for kommunen, ved å delta fra sitt eget kontor. Les mer.

Gratis infopakke om sykling

Økt informasjon til innbyggerne om fordelene ved å sykle, sikkerhetsmessige aspekter, og ikke minst hva kommunen gjør for å legge til rette for sykling lokalt, kan bidra til at flere tar sykkelen fatt.

Energiråd Innlandet har samlet relevant informasjon om sykling i et eget dokument, som kommunene fritt kan plukke fra til eget bruk. Informasjonen herfra kan for eksempel brukes på kommunens internett- eller facebook-side for å gi innbyggerne nyttig informasjon om sykling. 

En del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

 

Sist oppdatert 11. mai 2016

Utskrift