Nyhetsbrev for Grønn vei-prosjektet

Nyhetsbrev fra prosjektet Grønn vei - klimavennlig transport i kommunene i Hedmark og Oppland Det vil jevnlig i prosjektperioden bli sendt ut nyhetsbrev som en del av Grønn vei-prosjektet. Gjennom disse vil vi holde prosjektdeltakerne og andre interesserte oppdaterte om hva som skjer innen klimavennlig transport generelt samt om aktuelle aktiviteter i prosjektet.

Nyhetsbrevene vil inneholde informasjon om blant annet:

  • Kurs og fagdager
  • Status og framdrift i prosjektaktiviteter
  • Gode eksempler fra deltakerkommunene og andre
  • Annen nyttig informasjon for kommuner innen klimavennlig transport

Dersom du er interessert i å motta dette nyhetsbrevet, meld deg på her.

Utsendte nyhetsbrev

Nyheter fra Grønn vei-prosjektets første driftsperiode i 2014 finner du i Energiråd Innlandets generelle nyhetsbrev.

Sist oppdatert 15. november 2016

Utskrift