Mobilitetsuka og Bilfri dag

Mobilitetsuka er en årlig kampanje som setter fokus på økt bruk av klimavennlig transport i byer og tettsteder.Mobilitetsuka er et europeisk initiativ som arrangeres hvert år i perioden 16.-22. september. Målet er å motivere innbyggerne til økt bruk av miljøvennlig transport og mindre bilbruk i byer og tettsteder. Vi oppfordrer alle kommunene i Hedmark og Oppland til å delta!

Mobilitetsuka er en kampanjeuke som setter fokus på miljøvennlig transport i byer og tettsteder. Nesten 1900 europeiske byer og tettsteder deltok i 2015. Innlandet var representert ved kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringsaker og Tynset. Vi ønsker å bidra til at flere kommuner i Innlandet gjør det til en fast, årlig begivenhet å delta!

Bilfri dag er en del av Mobilitetsuka, og har vært en felles europeisk markering 22. september siden 2002. Bilfri dag er en god anledning til å prøve ut tiltak og oppfordre innbyggerne til å gjenoppdage byens kvaliteter ved å oppleve byen uten bil.

Statens vegvesen Vegdirektoratet er norsk koordinator for Mobilitetsuka og Bilfri dag. De holder hver vår et informasjonsmøte i Oslo for alle som ønsker å vite mer om årets kampanje.

Enkelt å delta!

"Do the right mix" er alltid et viktig tema når det gjelder transportplanlegging: Hensiktsmessig kombinasjon av ulike transportmidler kan gi store gevinster både når det gjelder klimagassutslipp og helse.Alle norske byer og tettsteder kan delta i kampanjen. Det er opp til den enkelte deltaker hvilke aktiviteter kommunen velger å gjennomføre. Det eneste kravet som stilles er at det i løpet av året innføre minst ett relevant permanent tiltak i kommunen.

Det stilles ikke krav til omfattende og ressurskrevende tiltak. Som en hjelp til å komme i gang, har Energiråd Innlandet har laget en oversikt over store og små aktiviteter som det kan være aktuelt å gjennomføre i løpet av Mobilitetsuka. Her er det også ideer som krever lite av både tid og penger.

Det må være kommunen som står som eier av arrangementet. For å bli deltaker må ordføreren signere et charter.

Det er åpent for bedrifter og organisasjoner til å delta i kampanjen. Deres deltakelse koordineres gjennom kommunen.

Bli deltaker og les mer.

Gratis materiell og "gaver"

Statens vegvesen har tilgjengelig gratis materiell og logoer som enkelt kan tilpasses kommunens behov f.eks. til å lage plakater om hva som skal skje.

De bidrar også med brosjyrer og enkle gaveartikler som kan deles ut under arrangementene.

Samarbeid med andre

Det er en stor fordel å samarbeide med andre aktører lokalt og regionalt om gjennomføring av kampanjen. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fylkeskommunen og trafikkselskaper, NSB, Miljøagentene, Trygg Trafikk, politiet, lokale sykkelklubber og Syklistenes Landsforening samt lokalt næringsliv.

Erfaringer fra tidligere år viser også at det er mye å hente på at flere kommuner går sammen om å planlegge aktiviteter. På den måten vil kommunene kunne dra nytte av felles ressurser, og kunne gjennomføre flere aktiviteter med mindre innsats fra hver enkelt. Inviter dine nabokommuner til et idemøte om hva dere kan gjøre sammen!

Informasjon om sykling på kommunens internettside?

Energiråd Innlandet har utviklet en informasjonspakke om sykling, for de kommunene som ønsker å tilby sine innbyggere informasjon om sykling på sine internettsider. Teksten kan brukes fritt, og kan enkelt tilpasses lokale forhold.

Mer informasjon

Sist oppdatert 16. mars 2016

Utskrift