Klimavennlige kjøretøy i kommunene

Kjøreegenskapene til dagens elbiler står ikke tilbake for fossildrevne biler. Her testes elbiler med isbanekjøring på Tretten (foto: Energiråd Innlandet). Tilrettelegging for klimavennlige kjøretøy er et viktig tiltak for å oppnå reduserte utlipp av klimagasser fra transportsektoren. Det kommer stadig nye og bedre klimabiler, og utviklingen innen ladeinfrastruktur går også fort. Her har kommunen en viktig rolle som tilrettelegger for ækt bruk av klimabiler også i privat sammenheng.

Gode historier om klimavennlige kjøretøy

Mange kommuner har allerede jobbet lenge med å redusere sine transportutslipp, både knyttet til egne aktiviteter og for innbyggerne. Det kan derfor være mange gode tips og ideer å hente av andres erfaringer. Energiråd Innlandet har derfor samlet inn gode eksempler på tiltak kommunen kan gjennomføre for å øke klimavennlige kjøretøy både i egen og privat bilpark. Les mer..

Workshop om elbiler

Tiltak for økt bruk av elbiler sto på agendaen da kommunene i Hamar- og Sør Østerdalsregionene møttes til workshop. Organisasjonen Grønn bil informerte om tilgjengelige biler på markedet og om økonomien ved bruk av elbiler sammenlignet med "vanlige" biler. Hedmark fylkeskommune fortalte om sin nye støtteordning for ladestasjoner i fylket. Les mer.

Fagdag om klimavennlige kjøretøy

Fagdagen ga deltakerne fra kommunene utfyllende informasjon om tilgjengelige klimavennlige kjøretøy og innkjøps-/leasingsmuligheter. Arrangementet satte fokus på hvordan man kan komme i gang og hvordan man i praksis gjennomfører innfasing av klimavennlige kjøretøy i egne transportflåte – både innen elektrisk, biogass og hydrogen. I tillegg til foredragene var det en utstilling med mulighet for deltakerne til å prøvekjøre relevante klimabiler. Les mer.

Mer informasjon

En del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 29. mai 2017

Utskrift