Gode klimahistorier: Ja visst kan man sykle og gå i Innlandet!

Det er gjennomført mange gode tiltak i kommuner rundt om i landet innen sykling og gange. Her får du vite mer om noen av dem!Det er lett å tenke at sykling og gange kun er for innbyggerne i storbyer. Selv om behovet for bil er større på landet, er det ikke dermed sagt vi alltid må bruke bilen. Også her er mange av bilturene korte, og kunne fint erstattes av sykkel eller "apostlenes hester". I tillegg er det bra for folkehelsa både for unge og eldre å bruke sykkelen mer. Her har vi samlet noen gode eksempler på tiltak for å satse mer på sykkel og gange i kommunen.

Aktiviteter rettet mot barn

Andre tiltak

Sykkelstrategi

Informasjonsmateriellet er en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune.