Grønn vei - klimavennlig transport i kommunene

Prosjektet "Grønn vei - klimavennlig transport i kommunene" har som mål å bidra til redusert utslipp fra transportsektoren i kommunene i Innlandet (foto: iStock).Pilotprosjektet Grønn vei har som målsetting å kutte klimautslipp fra transportsektoren i kommunene. Enova (tidligere Transnova) støtter prosjektet med 1,23 millioner kroner, og Hedmark fylkeskommune bidrar også med prosjektmidler. 

Faglig praktisk rådgivning, nettverk og møteplasser er viktige stikkord for hvordan Energiråd Innlandet skal bistå kommunene med å styrke deres tiltak og aktiviteter innen klimavennlig transport. Prosjektet går over tre år fra 2014 til 2017.

Det blir jevnlig sendt sendt ut nyhetsbrev om prosjektet. Alle som ønsker informasjon om hva som skjer i prosjektet og om grønn transport generelt kan melde seg på dette.

Bred tiltakspakke

Energiråd Innlandet tilbyr kommunene foredrag innen klimavennlig transport og arrangerer fagdager. Vi bidrar med praktisk gjennomføring av tiltak, utarbeider tiltaksveiledere og fasiliterer kommunenettverk. Følgende områder blir løftet frem gjennom prosjektet:

  • Anskaffelse av miljøvennlige kjøretøy
  • Klimavennlige transportløsninger i sentrumsområder og i spredtbebygde strøk
  • Gode og målbare transporttiltak i reviderte energi- og klimaplaner
  • Økt forståelse og interesse for biogassløsninger

Nyheter fra prosjektet

Her vil du finne utvalgte nyheter om aktiviteter i prosjektet. Presentasjoner fra seminarene er også tilgjengelig.

 Mer informasjon 

En del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 29. mai 2017

Utskrift