Greendrive - elbil i kommunal tjeneste

Prosjektet "Greendrive" var et svensk-norsk samarbeidsprosjekt med mål å øke andelen elbiler i kommunene.Prosjektet "Greendrive" hadde som mål å bidra økt bruk av ladbare biler i norske og svenske kommuner. Energiråd Innlandet, Energikontor Värmland og Gävle Dala Energikontor sto bak prosjektet, som ble gjennomført i 2012 og 2013.

Greendrive hadde utgangspunkt i et tidligere samarbeid i Interreg-prosjektet FEM, et samarbeid over grensen mellom Norge og Sverige. Gjennom FEM ble det avdekket et behov for å øke interessen for elektriske kjøretøy, slik at klimagassutslippene fra transport i regionen kunne reduseres.

Energiråd Innlandet var prosjektleder. Øvrige prosjektdeltakere var Interreg Sverige, Ingerreg Norge, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Region Värmland, Region Dalarna og Eidsiva Energi. 

Viktig med rask omlegging

Grønn bilTransport står for over halvparten av klimagassutslippene i Indre Skandinavia. Det er etablert internasjonale, nasjonale, regionale og lokale klimamålsetninger om en kraftig reduksjon av transportutslippene, men vi er langt fra å oppnå disse.

En betydelig sterkere og bredere innsats er nødvendig for å oppnå målene. Konvertering fra fossil drivstoff som bensin og diesel til fornybart drivstoff som elektrisk energi og biogass er fremhevet som et viktig innsatsområde.

I Greendrive-prosjektet var målet å skape økt engasjement, kunnskap og kompetanse i norske og svenske kommuner for å få flere til ta i bruk ladbare kjøretøy. Ved å gå over til elektrifisert transport der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig, blir det lettere for kommunene å nå sine klimamål.

Praktisk vinkling og uttesting

Greendrive-prosjektgruppen i MalungGreendrive var praktisk orientert, med utgangspunkt i hva som fungerer i kommunene. Det ble lagt vekt på å øke kompetansen til sentrale personer i kommunene innen tilgjengelig elbilteknologi og ladeinfrastruktur, hvordan sette gode miljøkriterier ved anskaffelse av kjøretøy og hvordan planlegge og tilrettelegge for økt bruk og hensiktsmessig lading av elbiler gjennom areal- og transportplanlegging.

Workshops, seminarer og praktisk uttesting i utvalgte kommuner var sentrale aktiviteter i prosjektet. Av de 16 kommunene som deltok i uttestingen var det 5 norske: Elverum, Øyer, Nord Fron, Åmot og Trysil.

Det ble også utarbeidet en elbilfaktabase, som gir svar på ofte stilte spørsmål om elbiler. Du kan laste ned faktabasen her om du ønsker: Faktabase - hva lurer kommunene på (pdf-format).

Mer informasjon

Samarbeidspartnerene i prosjektet

Blant samarbeidspartnerene i prosjektet var blant annet energiselskapene Eidsiva Energi, Malungs Elnät, Falun Energi och vatten, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Akershus og Østfold fylkeskommuner, Grønn Bil og Gröna Bilister.

Deltakere i prosjektgruppa "Greendrive"

Sist oppdatert 26. mars 2016

Utskrift