Green Drive Region - grønn transport over grensen

Green Drive Region er et Interreg-prosjekt som skal jobbe mer fossiluavhengig transport i Indre Skandinavia i perioden 2015-2018.Interreg-prosjektet «Green Drive Region» er en satsning på fossiluavhengig transport i Indre Skandinavia. Prosjektet skal bidra til at 10 prosent av personbilparken i Akershus, Hedmark, Värmland, Dalarna og Gävleborg blir uavhengig av fossil diesel og bensin innen 2018.

Energiråd Innlandet er ansvarlig for aktivitetene innen elektrifisering i prosjektet Green Drive Region.Dette norsk-svenske samarbeidet skal bidra til utveksling av kompetanse og erfaringer for en fossilfri kjøretøypark og infrastruktur. Det vil bli satset bredt mot både offentlig sektor, bedrifter og organisasjoner i grenseregionene. Det vil også bli muligheter til testing av kjøretøy drevet av el, hydrogen og biodrivstoff.

Energiråd Innlandet er arbeidspakkeleder i prosjektet for elektrifisering av transportsektoren.

Samarbeidspartnere

I Green Drive Region samarbeider vi med hovedpartnerne Kunnskapsbyen Lillestrøm, Region Värmland, Region Dalarna og Region Gävleborg.

På norsk side er Hedmark fylkeskommune og Akershus fylkeskommune sentrale bidragsytere, i tillegg til en rekke andre offentlige og private virksomheter. Fra Hedmark deltar også Ringsaker, Tolga og Elverum kommuner samt Eidsiva Energi.

Om Interreg

Green Drive Region støttes av Interreg Sverige-Norge, et EU-program for prosjekter som jobber med felles løsninger i grenseregionen mellom Norge og Sverige.Green Drive Region-prosjektet støttes av Interreg Sverige-Norge. Interreg er et EU-program som handler om å utvikle samarbeid over landegrensene, og finansieres av det europeiske regionale utviklingsfondet. Programmet er utformet for å løse problemer som overskrider administrative grenser og krever felles løsninger.

Mer informasjon

Nyhetssaker om prosjektet

Sist oppdatert 11. mai 2016

Utskrift