Visjon, mål og verdier

Energiråd Innlandets visjon er: Innlandet karbonnøytralt innen 2030 (foto: iStock).Energiråd Innlandets visjon er: Innlandet karbonnøytralt innen 2025. Dette er i tråd med internasjonale, nasjonale og regionale mål. For å oppnå dette kreves det en sterk endring til mer klimavennlig bruk av energi gjennom energieffektivisering og økt bruk av fornybar energi.

Målsettinger

For å kunne nå vår visjon skal vi jobbe mot følgende mål:

  • Klimagassutslippene i Innlandet skal ned med 40 % innen 2030
  • Økt energieffektivisering og benyttelse av klimavennlig og fornybar energi

Vi skal oppnå dette ved bruk av følgende virkemidler:

  • Adferdsendring innen riktig og effektiv energibruk
  • Kompetanseheving rundt effektive og klimavennlige energiløsninger
  • Nettverks- og pådriveraktivitet for å implementere konkrete tiltak på tvers av Innlandsregionen

Våre kjerneverdier

  • Engasjert – vi skal selv være engasjerte og bidra til å skape engasjement hos andre
  • Troverdig – informasjon fra oss skal være faktabasert, uavhengig og til å stole på
  • Praktisk – informasjon fra oss skal være praktisk rettet, gi nytteverdi og bidra til å endre adferd hos mottakeren

Sist oppdatert 23. september 2016

Utskrift