Miljøsertifisering - setter intern fokus på klima og miljø!

Miljøfyrtårn-sertifisering er velegnet for små og mellomstore bedrifter samt offentlige virksomheterEnergiråd Innlandet har siden januar 2010 vært sertifisert som Miljøfyrtårn, som en naturlig del av at vi jobber med klima og miljø. Vi anbefaler andre ikke-sertifiserte virksomheter å gjøre det samme, for å øke fokus på klima og miljø internt. 

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning som er velegnet for små og mellomstore bedrifter samt offentlige virksomheter. Løsningen for seg områder som innkjøp, forbruk, avfall, energibruk og transport i tillegg til en rekke helse- og sikkerhetsfaktorer.

Sertifisering som Miljøfyrtårn er en relativt enkel prosess som setter søkelyset på indre miljø og på virksomhetens ytre miljøpåvirkning. Ordningen har dermed fokus både på indre og ytre miljø, og kan naturlig integreres med virksomhetens internkontrollsystem. 

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Erfaring viser at sertifiserte virksomheter sparer driftsutgifter ved å ha fokus på miljø, for eksempel ved reduserte innkjøps- og avfallskostnader og redusert energibruk. En dokumentert miljøprofil og miljøvennlig drift kan gi konkurransefortrinn i markedet, og blir stadig mer etterspurt. I et trangt arbeidsmarked kan dette også være et fortrinn overfor potensielle arbeidstakere ved at virksomheten viser samfunnsansvar.

Gjennom Miljøfyrtårn-sertifisering vil virksomheten også oppfylle Regnskapslovens krav om miljørapportering.

Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter som senere ønsker å gå videre mot andre sertifiseringer som ISO 14001, har et svært godt grunnlag for dette.

Hvordan bli Miljøfyrtårn?

Sertifisering som Miljøfyrtårn er en enkel måte å få fokus på energi og miljø i virksomhetenFor å bli vurdert som Miljøfyrtårn må virksomheten gjennomføre en miljøanalyse i samarbeid med en eksternt godkjent Miljøfyrtårn-konsulent. For kommuner som skal sertifisere mange virksomheter kan det lønne seg å utdanne interne konsulenter som kan håndtere dette.

Miljøanalysen kartlegger miljøstatus i virksomheten. Ut fra denne lages en handlingsplan for å innfri generelle og bransjespesifikke krav i Miljøfyrtårn-ordningen. Dersom virksomheten har et velfungerende internkontrollsystem er dette et godt utgangspunkt for prosessen. Involvering fra ulike deler av organisasjonen er viktig.

Når nødvendige krav er oppfylt kan konsulenten innstille til stiftelsen Miljøfyrtårn om at virksomheten blir sertifisert. En godkjent sertifisør fra virksomhetens hjemkommune står for den formelle godkjenningen.

Oppfølging av sertifiseringen

Handlingsplanen skal følges opp og oppdateres jevnlig, og virksomheten skal ha kontinuerlig fokus på oppfølging og bedring av miljørelaterte rutiner.

Hvert år skal det lages en miljørapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn om virksomhetens miljøstatus for det foregående året.

Virksomheten må resertifiseres hvert 3. år.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 09. august 2016

Utskrift