Europeisk samarbeid

Energiråd Innlandet er med i et stort nettverk av europeiske energikontor (foto: iStock).Energiråd Innlandet var det første norske energikontoret som fikk støtte til oppstart gjennom EU-programmet Intelligent Energy Europe (IEE). Gjennom dette programmet og andre nettverk har vi tilgang til et stort europeisk nettverk av mer enn 380 energikontor. Målet er læring og utveksling av erfaringer, og å kunne formidle kompetanse fra Europa tilbake til Norge.

Vi er alltid interesserte i å diskutere samarbeidsmuligheter, regionalt og internasjonalt. Har din organisasjon på en prosjektide knyttet til europeiske, nasjonale eller regionale finansieringsordninger hvor Energiråd Innlandet kan bidra med nyttig ekspertise som partner, er det bare å ta kontakt med oss!

Samarbeid med svenske energikontor

I Sverige har ordningen med regionale energikontor eksistert i lang tid, og Energiråd Innlandet kan hente mye nyttig erfaring fra deres arbeid. Energiråd Innlandet har hatt et svensk mentorkontor som har bistått mye med erfaringsoverføring, og vi har et bredt og godt samarbeid med våre svenske kollegaer i Indre Skandinavia gjennom flere prosjekter, som Greendrive, FEM og Green Drive Region.

Europeiske nettverk

ManagEnergy er et initiativ som gir støtte til regionale og lokale tiltak innen energieffektivisering og fornybar energi. Det ligger under Europakommisjonen og Intelligent Energy Europe (IEE)-programmet, som Energiråd Innlandet fikk startfiansiering fra. ManagEnergy gir tilgang til prosjekt- og erfaringsdatabaser, partnersøk, fagmateriell som fritt kan benyttes og oversettes til norsk, konferanser og kurs samt tilgang til en rekke aktiviteter rettet mot våre målgrupper.

Energiråd Innlandet er også medlem av FEDARENE, en organisasjon for europeiske energikontor. Medlemskapet gir oss tilsvarende tilgang til erfaringsdatabaser, kurs og konferanser og et nettverk for erfaringsutveksling med andre kontorer. Internasjonalt samarbeid gir også gode muligheter til oppdatering på den teknologiske utviklingen innen energieffektivisering og omleggingen til fornybar energi.

Våre europeiske samarbeidsprosjekter

Interreg Sverige-Norge

EØS

 

Sist oppdatert 06. august 2016

Utskrift