Eiere og styre

Energiråd Innlandet jobber for en bærekraftig fremtidEnergiråd Innlandet eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi, med 1/3 av aksjene hver. I tillegg til midler fra eierne fikk Energiråd Innlandet etableringstilskudd fra EU-programmet Intelligent Energy Europe (IEE) for en oppstartperiode på 3 år.

Eierne er forpliktet til å drive virksomheten videre ikke-kommersielt i ytterligere 5 år etter denne oppstartperioden.

I tillegg finansieres driften av Energiråd Innlandet gjennom midler til konkrete prosjekter fra ulike regionale og nasjonale kilder.

Styret

Styret i Energiråd Innlandet er sammensatt på bakgrunn av de målgruppene Enerigråd Innlandet skal jobbe mot, som er både kommuner/fylkeskommuner og offentlige virksomheter, privat næringsliv samt husholdninger. Fra mars 2017 består styret av:

Styreleder Maren Kyllingstad, Eidsiva Energi

Maren Kyllingstad, Eidsiva Energi (styreleder)

Maren Kyllingstad er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. I tillegg er hun cand. mag. med fagene fransk, engelsk og tysk fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som markedsdirektør i tidligere Kappa Rena AS, markedssjef i Norske Skog Trelast og eksportsjef i Moelven Industrier ASA.

Maren er styremedlem i Festspillene i Elverum, Sjåtil & Fornæss AS, Ventelo Networks, Høgskolen i Hedmark og Providor AS. Hun begynte i Eidsiva i 2003.

Styremedlem Terje Kind, Oppland fylkeskommune

Terje Kind, Oppland fylkeskommune

Terje Kind er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en master i strategisk ledelse fra BI i Oslo. Han har jobbet som fylkesdirektør i Trygdeetaten, som daglig leder i Oppland Industriforening (fylkesavdeling under daværende Norges Industriforbund), og som administrasjonssjef i kraftlaget Opplandskraft.

Terje er nå assisterende fylkesrådmann i Oppland fylkeskommune, og jobber der med strategisk plan og overordnet økonomi.

Geir Aalgaard

Geir Aalgaard, Hedmark fylkeskommune

Geir Aalgaard har juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo. Han har tidligere arbeidet som rådgiver i Rikstrygdeverket og NAV.

Geir er i dag ansatt som juridisk rådgiver i Hedmark fylkeskommune hvor han blant annet er leder av det administrative eiersekretariatet til fylkeskommunen. Han startet å arbeide i fylkeskommunen i 2008.