Årets klimabonde i Hedmark 2016

Olav og Hanne Vold fra Ottestad ble kåret til årets klimabonde i Hedmark. Prisen ble delt ut av organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag. (Foto: Hedmark Bondelag)Hanne og Olav Vold fra Ottestad i Stange gikk av med seieren som fylkesvinnere og fikk tittelen Årets klimabonde i Hedmark 2016. Ekteparet har innført en rekke klimavennlige tiltak på gården, og hedres blant annet for å ha tatt i bruk et nytt og banebrytende gjødselanlegg. I tillegg har de investert i halmfyringsanlegg.

Juryen la vekt på at klimabonden er en som gir gode ideer til klimatiltak som andre også kan gjennomføre. I tillegg har han et stort engasjement rundt gårdsdrift og ressursbruk, og har gjort innovative tiltak på gården.

Klimavennlig gård

Ekteparet Vold ble først regionvinnere på Hedmarken, noe som ifølge Hedmark Bondelag var på bakgrunn av en rekke klimavennlige tiltak de har gjort på gården: Overgjødsling med N-sensor, slangespredning av gjødsel, vekstskifte, GPS-teknologi og halmfyringsanlegg. Gården beskjeftiger seg i hovedsak med svine- og kornproduksjon, og alle hus inkludert grisehus og utleielager fyres med varme fra halmen.

Olav Vold forteller til Hamar Arbeiderblad (HA) at han er svært glad for å gå til topps i kåringen.

– Jeg er stolt, det å bli kåret til årets klimabonde på Hedmarken er en anerkjennelse for landbruket vi driver, sier han.

Videre forteller han til avisen at han nå har 1,8 kilometer med slanger på jordet og kan pumpe opptil 230 kubikk husdyrgjødsel ut på jordet per time. Hele gjødselspredningen er nå unnagjort på halvannen dag mot 14 dager med gjødselsvogna. Dermed sparer han tid, penger og forurenser mindre med traktorkjøring.

Som fylkesvinnere kan ekteparet Vold nå ta med seg prisen på 5000 kroner og planlegge ytterligere klimatiltak på gården.

Fremmer enkle klimatiltak

I tillegg til en fylkesvinner, kåret juryen regionvinnere for Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdalen og Hedmarken. (Foto: Hedmark Bondelag) Prisen ble utdelt på en konferanse om landbruk og klima i Elverum 2. november. Bak kåringen og konferansen står Hedmark Bondelag, Fylkesmannen i Hedmark, Norsk Landbruksrådgivning, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og Høgskolen i Hedmark.

Fylkesmannen i Hedmark øker i 2016 oppmerksomheten om klimatiltak i landbruket. Målet er mer kunnskap og aktivitet i fylket, og mange gårdbrukere og flere kommuner jobber allerede med klimavennlige aktiviteter.

Landbrukssjef Stein Enger sier til HA at han synes Olav Volds satsing er spennende.

– Han er en bonde som tør å satse, han er innovativ og tar i bruk ny teknologi, utdyper Enger.

Med denne konkurransen ønsker initiativtakerne å sette fokus på at landbruket står for en stor del av klimagassutslippene i Innlandet, men at mindre tiltak som kan gjennomføres av mange har stor effekt. De ønsket også å vise frem gode ideer til klimatiltak – noe det ikke skorter på i regionen.

Regionale vinnere

Bak kåringen og konferansen står Hedmark Bondelag, Fylkesmannen i Hedmark, Norsk Landbruksrådgivning, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og Høgskolen i Hedmark. (Foto: Hedmark Bondelag) I tillegg til en fylkesvinner, kåret juryen regionvinnere for Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdalen og Hedmarken. 

Regionvinnerne for Nord-Østerdal var Fjellmjølk, med Jo Arild Haugen, Pål Røhner, Ola Esten Nordistuen og Torfinn Røe. De fikk gave og heder på konferansen, med utgangspunkt i at de har slangesprederutstyr for husdyrgjødselen, bevisst bruk av lett utstyr (liten traktor) på jordet, driftsbygning bygget av elementlaft fra egen skog og løsdriftsfjøs i tre med naturlig ventilasjon og led-belysning.

Regionvinner i Glåmdalen var Brede Bredesen Opset. Han er en stor og aktiv skogeier når det gjelder skogkultur og skogbehandling, har gjødslet ca. 6000 dekar (5-10 % av all gjødsling i Hedmark) siden år 2000, har eget gjødslingsutstyr og tilbyr gjødslingstjenester til andre, og satser på tettere planting og markberedning.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 17. november 2016

Utskrift