Kårer Hedmarks beste klimabonde

En rekke aktører i Hedmark står bak initiativet om å kåre fylkets klimabonde 2016Kjenner du en bonde i Hedmark som tenker klimatiltak i hverdagen? Landbruket står for en stor der av klimagassutslippene i Innlandet. For å sette fokus på dette har regionale aktører bestemt seg for å kåre Hedmarks beste klimabonde 2016. Frist for å melde inn kandidater er 20. september.

Bak initiativet til kåringen står Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og Høgskolen i Hedmark. Prisen vil bli delt ut på en konferanse om landbruk og klima som arrangeres av de samme aktørene i Elverum 2. november.

Store og små tiltak interessante

Med konkurransen ønsker initiativtakerne blant annet å sette fokus på at mindre tiltak som kan gjennomføres av mange, har stor effekt, og å få vist fram gode ideer til klimatiltak – for på denne måten å gi landbruksnæringen «en ekstra dytt» i klimaarbeidet.

De ønsker derfor at bønder med både små og store klimatiltak meldes på i konkurransen. Det er både mulig å melde på seg selv og nominere noen du kjenner. Landbrukskontor og andre utfordres også til å nominere.

Hva er en god klimabonde?

Klimabonden man er på utkikk etter har blant annet gode ideer til klimatiltak som andre kan gjennomføre, et stort engasjement rundt gårdsdrift og ressursbruk, og har gjort små eller store innovative tiltak innen alt fra gjødselhåndtering og bioenergi til redusert bruk av drivstoff på traktoren.

I tillegg til en fylkesvinner, kåres det også regionvinnere for Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdalen og Hedmarken. Vinnerne blir invitert til å presentere sine klimaløsninger på konferansen.

Mer informasjon

Sist oppdatert 17. august 2016

Utskrift