Gårdsvarmeanlegg - noe for deg?

Den nye brosjyren om gårdsvarmeanlegg gjør det enklere for deg som bonde å velge riktig anlegg til ditt behov.Bruk av bioenergi til oppvarming kan derfor være både miljøvennlig og lønnsomt. En ny brosjyre gjør det enklere å velge riktig gårdsvarmeanlegg ut fra den enkelte gårds behov og ressurstilgang.

Mange gårder har stort forbruk av energi til blant annet husdyrproduksjon, og samtidig god tilgang på biomasseressurser fra skog eller jordbruksdrift. En ny brosjyre skal hjelpe gårdbrukere å velge den typen gårdsvarmeanlegg som passer best for deres behov.

Brosjyren "Gårdsvarmeanlegg – noe for deg?" gir en enkel oversikt over hva et gårdsvarmeanlegg er, hva som er viktig når man planlegger et anlegg, tips om beregning av lønnsomhet i anlegg, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelige. Flis, ved og halm er spesielt omhandlet. I tillegg gir brosjyren konkrete eksempler på ulike gardsanlegg fra distriktet.

Brosjyren er utarbeidet av Grønn Varme i Landbruket i samarbeid med Energiråd Innlandet. Den er tilgjengelig i elektronisk format, og kan også fås i papirversjon. Brosjyren er allerede sendt ut til gårdbrukere og skogeiere over i Hedmark.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift