Fengende studietur om energi- og klimatiltak

Delegasjonen fra Innlandet fikk omvisning i Kristiansand på elsykler (foto: EI)Energiråd Innlandet arrangerte forrige uke studietur for politisk og administrativ kommunal ledelse i Innlandet, i forbindelse med Arendalsuka 2017. Hensikten med turen var å inspirere kommunene i Innlandet til hvordan å implementere energi- og klimapolitikk i kommunens virksomhet. Deltakerne deltok på en rekke interessante seminar.

Totalt 24 representanter fra Hedmark og Oppland reiste med felles buss til Arendal. Turen var en del av klimanettverket KIcK – «Klimavennlige Innlandskommuner».

Klimaarbeid i Arendal kommune

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli, ønsket velkommen til byen og snakket om klimaarbeid i Arendal (foto: EI)Foruten deltakelse på interessante seminar arrangert under Arendalsuka, besøkte delegasjonen blant annet Arendal kommune og Klimapartnere Agder. Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli, ønsket velkommen og fortalte om Arendal kommune.

- Arendal kommune var den første klimanøytrale kommunen som har vært noen gang. Det var en politisk vilje og enighet om å sette i gang dette, og at vi lykkes skyldes også god lokal kompetanse og ildsjeler. Kommunen er avhengig at hele lokalmiljøet ønsker å oppnå resultater ang klima, og vi har fått et godt samspill med private og offentlige etater, fortalte ordføreren.

Klimapartnere Agder

Klimapartnere Agder presenterte sitt arbeid og visjoner. Her sammen med fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (foto: EI)Torstein Thorsen Ekern fortalte om Klimapartnere Agder, som er et samarbeid mellom offentlig og private virksomheter som skal bidra til at Agder står best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Klimapartnere Agder ble etablert av blant annet Arendal kommune i 2009.

- Klimapartnere er et nettverk av eksperter, både offentlige og private. Nettverket ser på mulighetene i Det grønne skriftet, og ønsker å være positive agenter for grønn omstilling. Vi oppfordrer andre kommuner til å opprette lignende nettverk i sin region, sa Ekern.

Rundtur i Kristiansand på elsykler

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen fortalte om Kristiansands satsning på klima (foto: EI)På studieturens dag to ble delegasjonen invitert til Kristiansand kommune, hvor de ble tatt med på en guidet tur i byen – på elsykkel. Det ble satt stor pris på dette fremkomstmiddelet blant deltakerne, og mange hadde sin første tur på motorisert sykkel.

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen ønsket velkommen og fortalte om Kristiansand som miljøby.

- Vi feiret i fjor 25 år som miljøby, og har satt oss et politisk mål om å bli klimaspydspiss. Skal man lykkes er det målrettet tenkning som gjelder. Hamar og Kristiansand er lendende sykkelbyer i Norge, og vi er stolte av å være en av de beste i landet på sykkelreiser, fortalte Kristiansen, som impliserte at Kristiansand lå noe foran Hamar, noe enkelt hedmarkinger ikke var helt enige i.

Sykkelturen videre gikk til Makerspace Norway, et samlingssted for for kreativ utfoldelse, og Grønt Senter, et kompetansesenter og en møteplass for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling.

Mulighetens Oppland i ei grønn framtid

Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen fortalte om mulighetenes Oppland i ei grønn framtid under Arendalsuka (foto: EI)Klimapartnere Agder, Arendal Kommune, Kristiansand kommune og CO2focus inviterte til workshop «På veien mot fremtidens klimakommune». Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen holdt innlegg om energi- og klimatiltak i Oppland.

- Oppland er et grønt fylke med de beste forutsetninger til å ta en posisjon innenfor klima- og miljøsatsing. Vi er også nødt til å gjøre det, for i Oppland opplever vi klimaendringene tett på kroppen, og det blir bare med ekstremvær. Vi har satt oss som mål å være klimanøytrale innen 2025. Intensjonen med å sette dette målet er å gi et signal til opplandssamfunnet og administrasjonen om at dette er noe vi ønsker å sette på dagsorden, fortalte Hagen.

Studieturens siste dag ble avsluttet med et svært interessant foredrag av Michael Fuller-Gee om miljøvennlig planlegging i praksis, og deltakelse på seminarer arrangert under Arendalsuka.

Om KIcK-nettverket

34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene har meldt seg på nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. Dette vil i bli gjort gjennom samlinger med ulike fagtema som kommunene selv har bidratt med innspill til. Energiråd Innlandet er sekretariat for nettverket.

Samlingen rettet seg mot innkjøpere, personell som jobber med kravspesifikasjoner innen fagområder som transport, bygg og eiendom, teknisk mv., og andre med interesse for klimavennlige innkjøp.

Mer informasjon