Nær 20 millioner til klima i Innlandet!

Hedmark og Oppland får nesten 20 millioner "klimasats"-midler fra MiljødirektoratetHedmark og Oppland får nesten 20 millioner via Miljødirektoratets tilskuddsordning "klimasats". Blant annet er Oppland og Hedmark fylkeskommuner innvilget 950 000 kroner til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Klimavennlige skoler i Elverum, Sør-Odal og Lillehammer er de prosjektene i regionen som får mest støtte; hele 5 mill. hver.

Klimasats-ordningen ble opprettet i 2016, og skal bidra til å kutte klimagassutslipp på kort og lang sikt. Kommuner over hele landet kan søke om støtte. Miljødirektoratet fikk i år 323 søknader fra 143 kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Totalt søkte de om over 330 millioner kroner i støtte. Potten på 150 millioner kroner er nå fordelt på 124 kommuner og 170 prosjekter.

Samarbeid på tvers av fylkesgrensene

For første gang lager fylkeskommunene en felles strategi for klimavennlig transport-, bosteds- og næringsutvikling i regionen rundt Mjøsa – på tvers av fylkesgrensene, og i samarbeid med kommuner, næringsliv og andre.

Et av hovedmålene i prosjektet er at strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025/2030.

– Dette er et ambisiøst prosjekt initiert av Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Vi skal bygge en by! Mjøsbyen skal være en motor for hele regionen, og vi skal utvikle et felles bo- og arbeidsmarked. Da er det viktig å samarbeide om å bygge effektiv infrastruktur og legge til for at næringslivet kan blomstre. Det er veldig inspirerende å få klimasatsmidler, for det forplikter oss til å bruke strategien for å skape ei grønn framtid for begge fylkene, uttaler fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen på Oppland fylkeskommunes nettsider.

- Det er veldig gledelig at vi har fått ja til vårt arbeid med areal- og transportstrategi rundt Mjøsa. Vi registrerer at Miljødirektoratet har sett potensialet i vårt prosjekt. Vi ønsker å bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region på tvers av kommune og fylkesgrenser. De tildelte midlene kommer godt med sier fylkesråd for samferdsel og miljø Anne Karin Torp Adolfsen, i Hedmark fylkeskommune på deres nettsider.

Spennende klimatiltak på Gjøvik

Gjøvik kommune har fått innvilget penger til tre prosjekter. Dette gjelder pilotprosjekt med førerløs elsektrisk buss, etablering av el-bilpool for ansatte og innbyggere, og fossilfri anleggsdrift.

Ved etablering av elbil-pool, vil tre biler plasseres ved rådhuset. Elbilene skal være tilgjengelig for ansatte i arbeidstida, slik at de kan velge klimavennlig transport på tjenestereise. Utenom arbeidstid vil elbilene være tilgjengelig for utleie til både ansatte og innbyggere. 

- Da kan de leies for en helg eller for noen timer. Vi har et samarbeid med firmaet Move about som jobber med å etablere elbil-pool og har en ordning for biladministrasjon, sier klimarådgiver Morten Strøyer Andersen i Gjøvik kommune til Oppland Arbeiderblad.

En førerløs buss ble prøvd ut i fjor på campus på Kallerud i samarbeid med blant annet Energiråd Innlandet. Gjøvik kommune får nå 485 000 kr til å prøve ut en førerløs elektrisk buss i en måneds tid. Rute er ikke bestemt, men den settes muligens opp mellom NTNU og sentrum for å motivere studenter til å kjøre kollektivt.

Gjøvik kommunes tredje prosjekt gjelder bygging av nye Biri omsorgssenter og mottar 950 000 kr. Målet er å få til utslippsfri anleggsplass ved bruk av elektriske anleggsmaskiner. I søknaden skriver Gjøvik kommune at de har ambisjoner om å bygge det nye sykehjemmet etter ZEB-COM krav - det vil si at utslipp fra materialer, bygging og drift skal være netto null. Dette oppnås kun dersom det er fokus på utslipp fra alle byggets faser - fra prosjektering, materialevalg, anleggsdrift, energikonsept og ikke minst selve driften av bygget.

Klimavennlige skoler 

To skoler i Hedmark får 5 millioner hver i tillskudd til tiltak innen klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg. Dette gjelder prosjektet Fremtidens skole i Sør-Odal og Ydalir skole i Elverum. Det samme tilskuddet får Lillehammer kommune som skal bygge en barneskole og flerbrukshall i massivtre. 

I Sør-Odal skal det bygges en felles 1.-10. skole for alle elever i Sør-Odal kommune. Denne skal tas i bruk ves skolestart i 2019. Skolen skal være på 8 800 m2, med plass til 900 elever og det skal i tillegg bygges en ny flerbrukshall. 

- Premissene er at skolen skal benytte passivhusstandard, den skal sertifiseres som BREEAM-NOR Very Good. Det skal benyttes BIM (Building Information Modelling) i prosjektet for å sikre et bygg som ivaretar fremtidens behov til miljø og energieffektivitet, sier prosjektleder i kommunen, Ole Gunnar Holen.

Areal- og transportplanlegging, lading og nettverk

Oppland og Hedmark har tilsammen fått støtte til 17 prosjekter. En fellesnevner er areal- og transportplanlegging, lading og nettverk.

Hamar kommune får 750 000 i støtte til sykkelhotell i Hamar sentrum, Kongsvinger kommune får støtte til ladepunkter, og det samme får Ringebu kommune. Sør-Fron kommune får støtte til et forprosjekt angående biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen og Øyer kommune får midler til interntransport på Hafjell. I tillegg får Nord-Odal kommune, Stor-Elvdal kommune og Oppfland fylkeskommune støtte til klimavennlige nettverk. Ringsaker kommune støttes i forprosjekt om Skolevegen i Brumunddal, og Hedmark trafikk skal i gang med et prøveprosjekt med depotladede elbusser i Hamar.

Det er ingen tvil om at det er stor interesse for klima- og miljø i Innlandet, og at mange spennende prosjekter er på gang.

Mer informasjon