Økende interesse for klima i Innlandet

Økende interesse for klima i InnlandetDet er søkt om i overkant 53 millioner til klimaarbeid i Innlandet via Miljødirektoratets tilskudds- ordning «klimasats». Kommuner over hele landet kan søke om støtte og få en bit av den nasjonale potten på 150 mill. Hedmark og Oppland hadde en solid økning fra i fjor på antall innsendte søknader, og viser at det er spennende klimaarbeid på gang i regionen.

Kommunene kan søke støtte til så mange prosjekter de ønsker, så lenge de oppfyller kravene om at midlene skal bidra til redusert utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Økning fra fjoråret

Dette er det andre året på rad Miljødirektoratet setter av penger til tilskuddsordningen Klimasats. Potten har økt fra 100 millioner i 2016 til 150 millioner i 2017. Hedmark og Oppland søkte i år om støtte til 39 prosjekter, en økning på 44 % fra i fjor.

Hedmark søker til sammen om 32 468 000 i 2017 fordelt på 17 søknader, og Oppland søker om 20 781 000 klimsatsmidler fordelt på 22 søknader til ulike prosjekter.

Spennende prosjekter

Søknadene i Innlandet kategoriseres under prosjekter innen transport, areal- og transportplanlegging, nettverk og forprosjekter.

I Oppland søkes det blant annet om midler til miljøbru over Gudbrandsdalslågen, mulighetsstudie for lavutslipp/- nullutslippsferje, 16 semihurtigladepunkter i Ringebu kommune, biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen, interntransport i Hafjell og etablering av el-bilpool for ansatte og innbyggere i Gjøvik kommune.

I Hedmark søkes det blant annet om ladepunkter i Engerdal kommune og Kongsvinger kommune, sykkeltiltak i Brumunddal, sykkelstrategi for Elverum kommune, tilrettelegging for klimavennlig transport i Tynset kommune og sykkelhotell i Hamar sentrum.

Lokalmiljøeffekt

Formålet med Klimasats er å støtte klimatiltak i norske kommuner. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet, og skal fortrinnsvis utløse tiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling.

- Klimasats er en ordning som skal bidra til å kutte klimagassutslipp på kort og lang sikt. Kommunene ser samtidig at mange klimatiltak også er gode lokalmiljøtiltak, som kan gi mindre støy, mindre luftforurensning, bedre framkommelighet og en renere og sunnere hverdag for folk flest, uttaler miljødirektør Ellen Hambro på Miljødirektoratets hjemmeside.

Mer informasjon

Sist oppdatert 26. juni 2017

Utskrift