Nettverkstreff om energi og klima

Ingrid Nytun Christie i Energiråd Innlandet fortalte om relevante prosjekter og ga søknadstips til klimasats (foto:EI)Inspirasjon og deling av erfaringer rundt neste rundes «Klimasats»-søknader var hovedtema på årets nettverksmøte innen energi og klima for kommunene i Innlandet. Deltakerne fikk også høre om spennende planer og tiltak på området i regionen. Samlingen ble arrangert på Hamar, og inviterte til julestemning med varm gløgg, pepperkaker og julelunsj.

Torsdag 8. desember var det igjen duket for Energiråd Innlandets årlige nettverksmøte for fagpersoner som jobber med planlegging, iverksetting og oppfølging av energi- og klimatiltak i kommunene i Hedmark og Oppland.

Klimanøytrale kommunale tjenester

Morten Strøyer Andersen i Gjøvik kommune fortalte om planene rundt et klimanøytralt sykehjem på Biri (foto: EI)Klima- og miljørådgiver Morten Strøyer Andersen i Gjøvik kommune fortalte om deres tanker rundt klimagassutslipp i kommunen, og spesielt planene for et klimanøytralt sykehjem på Biri.

- Vi skal bygge et nytt sykehjem på Biri med byggestart i 2019, og har lyst til å undersøke om det er mulig å lage et sykehjem som produserer nok energi til å både drive selve huset og de kommunale tjenestene som utgår derfra ; spesielt hjemmetjenesten, fortalte han.

De ser på mulighetene for å benytte biogass som energikilde, eventuelt å få bygget en hydrogenstasjon til bruk for bilene i hjemmetjenesten og andre. Kommunen har fått 400 000 kr i støtte fra Husbanken til å utrede et mulig energikonsept for prosjektet.

- En grunnregel når det gjelder søknader: De som ikke søker, får ikke penger, avsluttet Andersen. Han oppfordret deltakerne til å samarbeide med andre i kommunen for å utarbeide gode idéer og søknader.

Elbil i innlandet

Bjørnar Kruse i Energiråd Innlandet er positiv til fremtidens elbilutvikling (foto: EI)Bjørnar Kruse, prosjektleder i Energiråd Innlandet, snakket om utviklingen av elbiler både i Innlandet og teknologisk. Det finnes mange gode el- og hydrogenbiler på markedet i dag med god rekkevidde. Han støttet Andersens forslag om elbiler i hjemmetjenesten.

- Kommunene bør gå foran og ta i bruk elbiler i for eksempel hjemmetjenesten. Det offentlig bør ta ansvar og ta noen tunge løft for å få vist frem el- og hydrogenbiler slik at folk får prøvd dem, mente han.

Videre snakket han om førerløse busser, som nylig ble testet ved NTNU i Gjøvik. Kruse mente at denne teknologien gir store muligheter framover, også for distriktene, og at slike løsninger vil bli betraktelig rimeligere i løpet av ganske få år.

Fylkeskommunenens klimasatsninger

Terezia Hole i Oppland fylkeskommune har mange spennende prosjekter på gang (foto: EI)Miljørådgiver Terezia Hole i Oppland fylkeskommune fortalte om deres planer for at fylkeskommunen skal være klimanøytral innen 2020, og hele Oppland innen 2025.

Hun presenterte også noen av fylkeskommunens prosjekter, blant annet «den grønne turisten» som går ut på at Jotunheimen skal bli klimanøytralt og hyttene utslippsfrie. De ser også på hvordan man kan integrere «det grønne skiftet» inn i videregående skoler og ønsker å miljøsertifisere festivaler de støtter.

- Vi må begynne i eget hus: Vi skal blant annet kjøpe inn flere elbiler og elsykler, ha kjøttfri dag i kantina, føre kampanje på sortering av avfall, og ha en holdningsskapende kampanje om å leve mer miljøvennlig, fortalte Hole.

Hans Ove Hjelsvold, leder av strategisk stab i Hedmark fylkeskommune, fortalte om klimasatsninger i Hedmark.

- Hovedsatsningen på regionalt nivå går nå utelukkende inn mot oppfølgingen av en revidert versjon av handlingsplanen til fylkesplan for energi og klima i Hedmark, sa han.

Planen går på konkrete tiltak og ambisjoner blant annet innen områdene klimagassreduksjoner innen transportsektoren, landbruksektoren, og tiltak for å bidra til økt fornybar energi.

- Gjennomføringen krever bredt samarbeid med flere instanser, konstaterte Hjelsvold.

Ydalir  - fremtidens bydel

Anna-Thekla Tonjer i elverum Vekst presenterte prosjektet YdalirProsjektleder Anna-Thekla Tonjer i Elverum Vekst fortalte om utbyggingen av nullutslippsbyen Ydalir. Dette er i dag et tomt område som skal transformeres til en ny bydel for Elverum.

- Bakgrunnen for prosjektet var behovet for sentrumsnært boligareal og behovet for ny sentrumsbarneskole og barnehage. Det skal skapes en moderne by med høy grad av tre som byggemateriale. Det vil bli 800-1000 boenheter for 2500 mennesker, og dette vil være vårt bidrag til «det grønne skiftet», sa Tonjer.

Prosjektet har en utbyggingsperiode på 10-15 år, og er et pilotområde for bærekraftig bygg- byutvikling.

- Vi jobber nå med infrastruktur, materialvalg, bygg og arkitektur, transport etc. Kanskje blir det en førerløs buss der, eller gondolbane? Det finnes mange muligheter som vi nå jobber med å finne ut av. Det viktigste er at dette skal være et godt sted å bo for de som skal flytte dit, påpekte Tonjer.

Klimasats - erfaringer fra første runde

Klimapådriver på Hadeland, Kristin Molstad delte erfaringer rundt søknad om klimasats-midler (foto: EI)Klimapådriver Kristin Molstad i Region Hadeland fortalte om Hadelands erfaringer med klimasats-søknader. De sendte i år inn fire søknader og fikk støtte for tre av dem.

- Tildelingskriteriene må selvfølgelig dekkes, men det er også viktige at prioriteringskriteringene dekkes, fortalte hun. Regionen har også mange forslag på bordet for neste utlysningsrunde i februar, og Molstad la frem gode idéer til inspirasjon for de andre.

- Samarbeid på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser er svært positivt, sa Ingrid Nytun Christie, daglig leder i Energiråd Innlandet, og oppfordret forsamlingen til dette.

- Det tar tid å skrive en god søknad, så begynn nå med en gang. Tenk på hvordan prosjektet kan ha ringvirkninger utover din egen kommune. Overføringsverdi er et av prioriteringskriteriene, påpekte Christie.

Mer informasjon

Sist oppdatert 14. desember 2016

Utskrift