Meld på kommunen i konkurransen om årets klimatiltak!

KS og miljøstiftelsen ZERO skal også i år kåre det beste lokale klimatiltaket i kommunesektoren. Tiltak fra alle områder omfattes (foto: iStock).KS og miljøstiftelsen ZERO kårer hvert år det beste lokale klimatiltaket i kommunesektoren. Målet er å skape oppmerksomhet rundt smarte klimaløsninger i store og små kommuner og fylkekommuner. Kanskje er det nettopp DIN kommune som vinner i år? Frist for påmelding er 26. oktober!

Gjennom denne årlige konkurransen ønsker initiativtakerne å vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere andre kommuner. Det er i år sjette gang konkurransen arrangeres.
De tre beste prosjektene blir premiert, og vinnerne hedres på Zerokonferansen i Oslo i slutten av november. 

Juryen består av Kristin Halvorsen (direktor for CICERO senter for klimaforskning), Gunn Marit Helgesen (styreleder i KS), Odd Einar Dørum (Venstre-politiker) og Marius Holm (leder i ZERO).

Hvem kan delta?

Konkurransen omfatter hele spekteret av klimatiltak, og mindre kommuner kan konkurrere på linje med store.

Hver kommune og fylkeskommune kan delta med ett tiltak. Tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke å være ferdigstilt. Det er en fordel om det inngår i en langsiktig plan.

Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Det bør dessuten ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Andre ting som vil bli lagt vekt på er samarbeid på tvers av kommunegrenser, vilje til å dele kunnskap og erfaringer, om det er sektoroverskridende eller på annen måte gir ringvirkninger, gode planløsninger og bruk av fossilfri teknologi.

Meld på din kommune!

Vi i Energiråd Innlandet oppfordrer alle kommuner og fylkeskommunene i Innlandet til å melde seg på konkurransen med sitt beste klimatiltak.

Eksempel på tiltak kan være:

Tidligere vinnere

Vinneren i fjor var Hvaler kommune med sin nye solpark. Eid kommune tok andreplassen for grønn finansforvaltning, og Fredrikstad kommune for klimatiltak i Lislebyhallen.

I 2014 vant Østfold fylkeskommune vant med fossilfri grenseregion, og i 2013 var det Oslo kommune som sto øverst på pallen med sitt kretsløpsbaserte avfallssystem.

Mer informasjon