Oppland klimanøytralt innen 2025

Hender rundt jordklode15. juni vedtok Fylkestinget i Oppland at fylket skal være klimanøytralt innen 2025. Dette er en ambisjon som strekker seg enda lenger enn de nasjonale målene. Samtidig ble ny planstrategi for de neste fire årene vedtatt; også denne med en tydelig grønn profil.

I midten av juni vedtok Stortinget at Norge skal være klimanøytralt innen 2030. Fylkestingets vedtak viser at Opplandspolitikerne ønsker å være enda mer ambisiøse enn dette.

Grønt, politisk samarbeid

- Det er viktig at klima og miljø gjennomsyrer alt vi gjør, sier fylkesordfører Evan Aleksander Hagen i en kronikk i regionavisene nylig. Han skriver videre at «det grønne skiftet» ikke kan forstås som én sak for én sektor, men heller som en ramme for alle sektorer. Klimabevissthet skal være gjennomgående for alle sektorer i Oppland, og fylkeskommunen må ta sin del av ansvaret.

Som utgangspunkt for vedtaket ligger den politiske samarbeidsplattformen «Grønn framtid», som i fjor høst ble inngått mellom Ap, Sp, Sv og KrF for inneværende fylkestingsperiode. Her legges det vekt på at Oppland skal spille en hovedrolle i det grønne skiftet på en rekke områder.

Fylkesutvalget har allerede gitt de ulike komiteene i oppdrag å komme med forslag om klimatiltak innen sine fagfelt, og enhetene i fylkeskommunene er utfordret til å komme med klimakloke tiltak. Det er også satt av midler til utvikling av grønn politikk.

Som eksempel har de videregående skolene fått beskjed om å sette klima tydelig på dagsorden i sin undervisning. I forbindelse med en nylig tildeling av midler til utvikling Norsk Motorklubb Midt-Gudbrandsdal har klubben blitt utfordret konkret på hvordan de kan bli klimanøytrale og skape et motorsportsenter som ligger i forkant nasjonalt også når det gjelder miljø, ifølge en uttalelse fra fylkesvaraordfører Ivar Odnes.

Flere med ambisjoner

Oppland fylkeskommune er ikke den eneste med klimaambisjoner i Innlandet. Blant annet satte Lillehammer kommune seg i 2015 som mål å bli Norges første nullutslippsby (klimanøytral by), fortrinnsvis uten kjøp av klimakvoter – med delmål om at kommunen som organisasjon skal være klimanøytral allerede innen 2017. De har latt seg inspirere av Arendal kommune, som var den første norske kommunen med store miljømål.

I Sverige har Västerås kommune fått mye oppmerksomhet rundt sine klimamål. Innen 2020 skal kommunen ha redusert klimagassutslippene per innbygger med 60 prosent i forhold til hva de var i 1990. Dette ønsker de å gjøre gjennom et bredt klimaprogram, som blant annet fokuserer på kollektivtransporten, ren fjernvarmeproduksjon og biogass.

Kommuner som «strekker seg litt lenger»

Ordføreravtalen "Covenant of Mayors" er et ambisiøst nettverk for byer og tettsteder som har en sterk satsing på klimatiltak. Avtalen innebærer en forpliktelse om å redusere CO2-utslippene utover EUs felles mål om 20 % innen 2020. Målet med nettverket er utveksling av erfaringer på tvers av landegrensene for å styrke bærekraftig bruk av energi.

Nettverket er initiert av EU-kommisjonen. Det ble i juni 2016 slått sammen med det amerikanske initiativet Compact of Mayors, slik at det nå representerer over 7500 byer verden over.


Både små og store kommuner kan delta i nettverket. Region Sør-Østerdal og en rekke byer deltar fra norsk side. Kanskje kan dette være aktuelt for din kommune eller region også? Ta i så fall kontakt med Energiråd Innlandet på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., så kan vi bidra med mer informasjon.

Sist oppdatert 05. juli 2016

Utskrift