Tid for Earth Hour 2016!

Vi håper på rekorddeltakelse fra kommunene i Innlandet under Earth Hour 2015!Lørdag 19. mars arrangeres Earth Hour 2016 verden over. Også i år oppfordres kommuner, bedrifter og privatpersoner oppfordres til å skru av lyset én time fra kl 20.30 denne kvelden for å markere felles innsats mot klimaendringene. I fjor deltok 30 av 48 kommuner i Innlandet - og vi håper enda flere blir med i år!

Earth Hour er en kampanje som siden oppstarten i 2007 har vokst til å bli en verdensomspennende markering. Målet er å sette fokus på hvordan våre daglige handlinger og vårt forbruk påvirker klimaet, og hvor viktig det er at alle bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Det er dessuten et signal til myndighetene verden over om at de også må ta dette på alvor.

Energiråd Innlandet vil gjerne vite hvilke kommuner i Innlandet som deltar i Earth Hour, og hva dere gjør! Send oss gjerne en epost med noen stikkord om hvilke aktiviteter dere har tenkt å gjennomføre.

Hedmark beste fylke i landet?

I 2015 var hele 21 av totalt 22 kommuner i Hedmark påmeldt til Earth Hour, noe som sannsynligvis er Norgesrekord! Fra Oppland deltok 9 av 24 kommuner. Vi håper at vi i år kan få en enda sterkere deltakelse fra både Hedmark og Oppland.

Det er i år ingen egen norsk påmelding i regi av WWF Norge, men det er i stedet mulighet til å melde seg på via den internasjonale websiden til arrangementet.

Kan gjøres enkelt

Det er ingen krav til hvor mye innsats kommunen må legge ned i deltakelsen i Earth Hour. Variasjonene er store - fra å bare slukke lyset i rådhuset, til å arrangere en "grønn uke" med en rekke aktiviteter i forkant av Earth Hour-kvelden. Her må kommunen selv velge det som passer best.

Det erd derfor fullt mulig å gjøre en hel del uten at det trenger å koste mye tid eller penger. Som litt hjelp på veien har Energiråd Innlandet laget en liste med forslag til små og store aktiviteter som kan gjennomføres i forbindelse med kampanjen.

Oppfordre andre til å delta!

En viktig rolle for kommunen i denne sammenhengen, er å delta for å gå foran med et godt eksempel. Samtidig kan dere oppfordre både ansatte, bedrifter og øvrige innbyggere i kommunen til å delta.

Det er laget eget undervisningsmateriell for skoler og barnehager som kan brukes til å sette fokus på bærekraftig forbruk i forbindelse med Earth Hour.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 02. mars 2016

Utskrift