Grønt møte på Hamar

Katrine Aalstad fra Miljøpartiet De Grønne Hamar sammen med en fullsatt sal på Hamar kulturhus (foto: Energiråd Innlandet)."Det grønne skiftet" trakk full sal på Hamar kulturhus tirsdag kveld. Mange ville vite mer om hva dette innebærer for regionen. Både innbyggernes, næringslivets og kommunens rolle ble trukket fram som viktige i de kommende endringene. Elbilen ble definert som en "bygdebil", og mannen bak "det grønne skiftet" var blant foredragsholderne. 

Ordfører Einar Busterud innledet kvelden. Han pekte på at det er et enormt teknologisk skifte underveis, i tillegg til en grønn revolusjon. Ordføreren mente det grønne skiftet kunne ses på som en mulighet eller en trussel. Han avslørte at han selv mener det er en mulighet. Busterud fikk støtte i dette fra de andre bidragsyterne på møtet, og samtidig mange innspill til kommunes rolle i den utviklingen vi nå ser.  

Mannen bak «det grønne skiftet»

Redaktør Anders Bjartnes fra tidsskriftet Energi og Klima er opphavsmannen til uttrykket "det grønne skiftet" (foto: Energiråd Innlandet)Redaktør Anders Bjartnes i tidsskriftet Energi og Klima er opphavsmannen til uttrykket «det grønne skiftet». Sistnevnte ble kåret til «årets nyord» av Språkrådet i 2015. Det er verdt å merke seg at både «oljesmell» og «utslippsjuks» også var blant de viktigste nyordene i fjor.  

Ifølge Bjartnes er det grønne skiftet en pågående prosess som vi ikke kommer unna. Dette handler både om klimagassutslipp og om bedre utnyttelse av ressurser. Han spår at dette ikke kommer til å bli konfliktfritt, noe som allerede vises med skillelinjer mellom fossil og fornybar energibransje, og til dels mellom klima- og naturvernhensyn.   

Et tegn på at vi allerede er i gang med det grønne skiftet er utviklingen innen solenergi. Det som fram til 2009 samlet sett var bygget av solkraft, installeres i dag på bare 4-5 måneder. Det grønne skiftet er også et skifte i retning av desentralisering. Vi går fra et monopol i energimarkedet til et distribuert energisystem med mange små produksjonsenheter. Eller som Bjartnes poengterte: Fra et system som ligner på Sovjet til et som ligner på internett.  

Hvilke løsninger finnes?

Jenny Skagestad jobber med fornybar transport i ZERO, og har også erfaring fra kommunalt klimaarbeid (foto: Energiråd Innlandet).Jenny Skagestad jobber med fornybar transport i Miljøstiftelsen ZERO. Hun kunne fortelle mer om de løsningene som trengs i Innlandet for å få fart på det grønne skiftet. Skagestad har tidligere jobbet i en kommune, og trakk frem hvor spennende hun syntes det var å kunne jobbe med de helt konkrete utslippskuttene som angår oss alle på lokalt nivå.  

Kommunen har en del spennende verktøy i klimaverktøykassen sin, blant annet klima- og energiplanen, kommunale fond, arealplanlegging og regulering samt innkjøp av tjenester. Skagestad trakk også fram at kommunene har eksempelets makt: Ved å gå foran og benytte seg av de gode klimaløsningene påvirker de innbyggerne til å gjøre samme valg.

Elbilen - en bygdebil!  

Det er på bygda at elbilen kommer til sin rett, mener Skagestad. Her er det vanskeligere å få til brede kollektive løsninger i spredtbygde strøk med lave utslipp. Norge er verdens elbil-land nr 1 - dette bør inspirere oss til også få til noe nytt i andre sektorer.

Nå skjer det veldig mye utvikling med el, hydrogen og biodrivstoff i alle deler av transportsektoren. Snart kommer det også en nasjonal reiseplanlegger, som gjør det mulig med sømløse og klimavennlige reiser hvor man for eksempel kan kombinere tog med elsykkel og bildeling. Dette er en spennende utvikling.  

Bioenergi - Innlandets klimamotor

Kjetil Bjørklund fra KS trakk fram bioenergien som en viktig klimamotor i Innlandet (foto: Energiråd Innlandet).En annen som fremhevet hvilke konkrete tiltak kommunene og hver enkelt av oss kunne bidra med var Kjetil Bjørklund fra KS. Kommunene er tildelt en rett til å planlegge - dette er viktig for å bidra til reduksjon i lokale klimagassutslipp, kunne han fortelle. 

Bioenergien har i Innlandet vært en viktig motor for å bidra til klimaløsningene, nå må dette bygges videre med tiltak i flere sektorer. Disse må både bidra på kort sikt og samtidig sikre et grønt skifte på lang sikt, avsluttet Bjørklund.  

Bra initiativ av kommunen

Det var Hamar kommune som inviterte regionens innbyggere og næringsliv til det åpne møtet. Målet var å øke forståelsen for hva det grønne skiftet innebærer for Innlandet og Hamarregionen, og hvordan hver enkelt kan bidra.

Mer informasjon

Sist oppdatert 14. februar 2016

Utskrift