Prosjektet "Fra ord til handling" avsluttet

Fra ord til handlingDet er med stolthet vi kan si en milepæl så langt i Energiråd Innlandets historie nå er nådd. Vi har nå avsluttet prosjektet «Fra ord til handling». Prosjektet var finansiert av Kommunal- og regiondepartementet, og startet opp sommeren 2010. EPC var et av fokusområdene i prosjektet

Erfaringene er i all hovedsak positive, og vi vil særlig trekke frem arbeidet med energisparekontrakter (EPC) som svært positivt.

Daglig leder i Energiråd Innlandet Therese H. Karlseng er fornøyd med «Fra ord til handling».

- Vi har vært med på å skape gode møteplasser, og gjennom EPC har flere kommuner i Innlandet oppnådd betydelig reduksjon energiforbruket. Det har vært lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i prosjektet, og vi har knyttet verdifulle kontakter og skaffet oss og deltakerne gode erfaringer med praktisk energiarbeid i bygg.

Som en del av prosjektet er det utarbeidet veiledere for utvalgte energieffektiviseringstiltak. I tillegg til EPC, er følgende tiltak beskrevet: passivhus, energioppfølgingssystemer (EOS), sentrale driftsanlegg (SD-anlegg), konvertering fra fossilt til fornybar oppvarming og Regnmakerne.

Veilederne er tilgjengelige på Energiråd Innlandet hjemmesider. Her har vi også lagt ut eksempelark, som vi har kalt Energihistorier Innlandet. Disse viser konkrete eksempler på hvordan kommuner har valgt å gjennomføre tiltak, og retter bl.a søkelyset mot suksesskriterier.

Mer informasjon

Sist oppdatert 28. juli 2015

Utskrift