Beintøff høst for barneskolene

Logo BeintoftBeintøft er en nasjonal konkurranse for barneskolen som inspirerer barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Konkurransen er gratis, og varer i år fra 4.-29. september. Alle klasser fra 1. til 7. trinn kan delta. Deltakelse kan bidra til bedre helse, økt læring, mindre forurensning og mer trafikksikre skoler - og kanskje penger i klassekassa! Vi oppfordrer skolene i Innlandet om å delta.

Beintøft 2017 arrangeres i septemberDen nasjonale konkurransen er en god anledning for kommunen til å sette fokus både på folkehelse og fysisk aktivitet blant barn, og samtidig jobbe holdningsskapende mot barn og foreldre når det gjelder reduksjon av bilkjøring. For skolene vil dette blant annet være relevant for kompetansemål innen klima, klimaendringer og politikk.

Konkurransen går ut på å oppnå størst andel elever som sykler, går eller kjører kollektivt til skolen. Vi håper alle kommunene i Innlandet sender oppfordringen om å delta videre til sine skoler! Det finnes ferdig informasjonsmateriell rettet mot skolene, lærere og ikke minst foreldrene, som fritt kan benyttes av kommunen og skolene.

Bygger opp under nasjonale mål

Beintøft bygger opp under nasjonale mål innen folkehelse, om at 80 % av norske elever skal sykle eller gå til skolen. Konkurransen er en god anledning for kommunene til å sette fokus både på folkehelse og fysisk aktivitet blant barn, og samtidig jobbe holdningsskapende mot både barn og foreldre når det gjelder reduksjon av bilkjøring.

Undersøkelser viser at det å gå eller sykle til skolen gir økt konsentrasjon og bedre læring gjennom hele skoledagen. Mindre bilkjøring til skolen øker også sikkerheten for barna – mange steder er foreldrenes kjøring en av de største faremomentene i skolens nærområde.

Konkurransen gir også elevene mulighet til å lære mer om hvordan vi kan ta vare på jorden.

Enkelt og gratis å delta

Det er enkelt og gratis å delta på Beintøft. Det eneste som kreves er engasjement! På konkurransens nettside registreres resultatene fortløpende, og klassen kan hele tiden kan følge med på hvordan de ligger an i forhold til andre.

På nettsidene finner lærerne kort til hver elev og en plakat til klasserommet for å holde orden på hvor ofte hver enkelt – og alle til sammen – har reist klimavennlig til skolen. Alle som deltar får diplom og de tøffeste klassene vinner!

Det er også laget et eget undervisningsopplegg med oppgaver knyttet til ulike aldersnivå, som læreren kan bruke etter eget ønske. Dette vil blant annet være relevant for kompetansemål innen klima, klimaendringer og politikk.

Engasjement fra både skoleledelsen, lærere og foresatte er avgjørende for å oppnå et godt resultat i slike aktiviteter. Det er derfor viktig at disse involveres tidlig i prosessen, før klassen meldes på konkurransen.

Penger i klassekassa?

De beste klassene i Norge vil få pengepremie. 30 000 kroner går til årets tøffeste klasse. I tillegg deles det hver uke ut 5 000 kroner til vinner av kreative ukesoppdrag.

Premiene skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode. F. eks sykkelparkering, parsellkasser eller turutstyr.

Vi oppfordrer også hver enkelt kommune til å etablere lokal premiering, slik at skolene får ytterligere motivasjon til å melde seg på.

Noen skoler velger dessuten å ha intern premiering.

Mer informasjon

Sist oppdatert 14. august 2017

Utskrift