Lær mer om el- og hydrogenbiler

Energiråd Innlandet og GDR inviterer til seminar om el- og hydrogenbiler med mulighet for prøvekjøringEnergiråd Innlandet og Green Drive Region inviterer til seminarer om el- og hydrogenbiler i syv ulike kommuner rundt om i Innlandet. Det blir også mulighet for prøvekjøring av ulike klimabiler. Arrangementene finner sted den 21.-24. august. Vi oppfordrer alle med interesse for el- og hydrogenbiler om å delta! Påmeldinsfrist 14. august.

Arrangørene kjører en rundtur i Innlandet med ulike klimabiler, og holder foredrag om el- og hydrogenbiler i utvalgte kommuner. Deltakerne får også mulighet til å prøvekjøre ulike elbiler ved de syv ulike stoppestedene hvor miniseminar også blir holdt.  

Viktig for å løse klimautfordringen

Transport står for over halvparten av alle klimagassutslipp i Innlandet. Et skifte til ikke-fossile løsninger i denne sektoren er helt nødvendig for å løse klimautfordringene. Samarbeid med kommunene i regionen for å iverksette tiltak for økt klimavennlig transport er sentralt, og med disse samlingene ønsker vi å heve kompetansen på området og bidra til at ny teknologi implementeres regionalt.

Meld deg på nå!

Samlingene retter seg spesielt mot kommuner og kommunale virksomheter som vurderer å skaffe seg elbil, eller å sette opp ladepunkter, men også andre interesserte i klimavennlig transport.

Bilene vil stoppe på disse stedene, og

Mandag 21.august:
09.00 Nittedal rådhus, kommunestyresalen
13.00 Østre Toten rådhus, Lena

Tirsdag 22. august
09.00 Ringebu rådhus, kommunestyresalen
14.00 Tolga rådhus

Onsdag 23. august
09.00 Hamar rådhus

Torsdag 24. august
09.00 Bjørkelangen, Aurskog- Høland rådhus
12.00 Kongsvinger rådhus

Samlingene arrangeres som en del av Interregprosjektet Green Drive Region, et treårig prosjekt der målsettingen er å redusere bruken av fossilt drivstoff i vegtrafikken i indre Skandinavia, i samarbeid med nettverket KIcK – et klimanettverk for kommuner og fylkeskommuner i Innlandet.

Meld deg på via lenken nedenfor. Påmeldingsfrist 14. august.

Mer informasjon

Sist oppdatert 08. august 2017

Utskrift