Nye veiledere om klimavennlig transport

Fem ulike tiltaksveiledere om klimavennlig transport i kommunene er nå tilgjengelig.Energiråd Innlandet har publisert fem ulike veileder om klimavennlig transport i kommunene gjennom pilotprosjektet «Grønn vei». Disse er nå tilgjengelige for alle som ønsker å lære mer om klimavennlig transport, og hvordan kommunen kan jobbe for en grønnere transporthverdag. Vi håper dette kan være til nytte for mange kommuner, og ønsker lykke til med satsingen på grønn transport.

Prosjektet «Grønn vei» hadde som målsetting å kutte klimautslipp fra transportsektoren i kommunene i Hedmark og Oppland. Prosjektet gikk over tre år fra 2014 til 2017, med Energiråd Innlandet som prosjektansvarlig.

Kommunene i Innlandet er målgruppen

Gjennom prosjektet tilbød Energiråd Innlandet ulike tjenester rettet mot kommunene i Innlandet:

• Foredrag og fagdager innen klimavennlig transport
• Praktisk gjennomføring av tiltak
• Nettverk
• Nyhetsbrev innen grønn transport knyttet til prosjektet.

Gjennom prosjektet har særlig anskaffelser av klimavennlige kjøretøy, eksisterende og innovative transportløsninger og fokus på strategier for sykkel og gange blitt løftet. Hovedmålgruppe har vært kommunene i Innlandet, mens aktivitetene har blitt utført gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Veiledere med fem ulike temaer

På slutten av prosjektet ble det utarbeidet fem tiltaksveiledere, for å bidra til overføring av erfaringene fra prosjektet til kommuner utover nedslagsfeltet for prosjektet. Tema for veilederne er:

• Ladeinfrastruktur i kommunene
• Klimakjøretøy i kommunene
• Hva er hydrogenbiler?
• Økt bruk av sykkel i kommunene
• Mobilitetsuke for økt sykling og gange.

Enova (tidligere Transnova) støttet prosjektet med 1,23 millioner kroner. Hedmark fylkeskommune bidro også med prosjektmidler. Rundt halvparten av prosjektet ble dekket av Energiråd Innlandet.

Mer informasjon