Nå kan det stilles miljøkrav til drosjene

Fylkeskommunene og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjeneI en pressemelding uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at fylkeskommunene og Oslo kommune nå kan stille miljøkrav til drosjene. Lovendringen ble iverksatt 24. mars 2017. Det er opp til fylkeskommunene og Oslo kommune å fastsette om de skal innføre en øvre grense for miljøskadelig utslipp, og hva den øvre grensen skal være.

- Regjeringen har et mål om mindre utslipp fra samferdselssektoren og legg derfor til rette for miljøvennlige løsninger. Nå kan fylkeskommunene og Oslo kommune pålegge både de som har og de som blir tildelt løyve, krav om å benytte lav- eller nullutslippskøretøy i drosjevirksomheten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ny lov

Stortinget har vedtatt en lovendring som gir hjemmel for at fylkeskommunene og Oslo kommune som løyvestyresmakt for drosjene, kan fastsette at løyvehaverne skal benytte lav- eller nullutslippskjøretøy. Lovendringen ble sanksjonert i statsråd 24. mars og satt i verk fra samme dag.

Opp til hver fylkeskommune

Det er opp til fylkeskommunene og Oslo kommune gjennom forskrift å fastsette om de skal innføre en øvre grense for miljøskadelig utslipp, og hva den øvre grensen skal være. Dersom det blir fastsatt slike krav, vil det gjelde for alle som benytter personbil i drosjekjøring med løyve i vedkommendes løyvedistrikt. Det er fastsatt en overgangsperiode på 4 år, regnet fra det tidspunktet slike krav er fastsatt til de skal være oppfylt.

Mer informasjon

Sist oppdatert 04. april 2017

Utskrift