Har du lyst til å prøve førerløs buss?

Har du lyst på en tur i en selvkjørende buss? I november har du sjansen på Gjøvik! (foto: Acondo)3. og 4. november testes en førerløs, elektrisk minibuss ut på Campus Kallerud på Gjøvik. Dersom du har lyst til å bli med på en liten prøvetur, kan du melde din interesse til oss. Antall plasser er begrenset, så vær rask! Prosjektet er et samarbeid mellom Opplandstrafikk, NTNU Gjøvik, Gjøvik kommune og Energiråd Innlandet. 

Dette er første gang en førerløs buss testes ut i Innlandet, og faktisk også en av de første gangene i landet - den første offisielle testkjøringen i Norge ble foretatt i september.

Forhåndsdefinert kjørerute

Bussen EZ10 fra EasyMile er en aktuell buss for norsk bruk, og det er allerede foretatt bestillinger selv om lovverket foreløpig ikke er helt på plass. Det er derfor foreløpig en operatør med i bussen, som har mulighet til å overstyre systemene ved behov.

Bussen følger en forhåndsdefinert rute, og har ikke ratt. Tanken bak slike busser er at de primært skal benyttes som supplement til annen kollektivtransport, for eksempel som matebusser fram mot kollektivknutepunkter slik at gangavstanden for passasjerene blir kortere. På den måten vil man kunne redusere terskelen for å kjøre kollektivt.

Bli med på en kjøretur!

Bussen har 6 sitteplasser og 5 ståplasser. Bare sitteplassene blir brukt under prøvekjøringen, i henhold til retningslinjer fra departementet (foto: Acondo).Dersom du har lyst til å være med på en liten kjøretur i den førerløse bussen, kan du melde deg på her. Du har mulighet til å melde deg på ettermiddagen 3. torsdag november, og for- eller ettermiddag fredag 4. november. Vi kommer til å tildele nærmere tid innenfor disse tidsrommene.

Det er begrenset antall plasser. Vi kan dessverre ikke garantere at alle som ønsker får plass, så det er «først til mølla»-prinsippet som gjelder.

Du kommer til å få beskjed i god tid før arrangementet om og eventuelt når du får være med.

Foredrag om førerløse kjøretøy

I forbindelse med prøvekjøringen blir det også et eget foredrag om teknologien bak førerløse kjøretøy. Foredragsholder er ITS-ansvarlig Olav Madland fra Acando TBC. Han sidestiller autonome kjøretøy med avanserte datamaskiner. Madland vil fortelle om teknologien, økosystemene og forretningsmulighetene dette kan gi Norge på kort og lengre sikt.

Foredraget er åpent for alle, og holdes torsdag 3. november kl 10 i auditorium K-105 ved NTNU i Gjøvik.

Mer informasjon

Sist oppdatert 27. oktober 2016

Utskrift