Elbilene får lengre rekkevidde

Pressebildene til den nye Opel Ampera-e er tatt i Norge, antagelig fordi det norske markedet ses på som spesielt viktig for elbiler (foto: Opel).Det er på mange måter et generasjonsskifte i elbilverdenen nå. Flere av de store bilprodusentene lanserer folkelige elbiler med langt større rekkevidde enn tidligere. En rekke av de eksisterende modellene har eller vil få vesentlig større batteripakker i 2016. Kombinert med økt antall ladestasjoner, gir dette stor fleksibilitet ved bruk av elbil.

Elbiler sto høyt på agendaen på den store bilmessa i Paris i slutten av september. Både ferdige nye modeller og framtidens elbiler ble presentert. De fleste bilprodusentene satser nå stort på el. Drivstoffskandalen der det ble avslørt at en rekke produsenter har jukset med offisielle utslippstall på fossildrevne biler, har satt fart i denne utviklingen.

Flere nye modeller på trappene

Tesla kommer med en ny Model 3 med betraktelig lavere pris enn de tidligere modellene (foto: Tesla).Våren 2017 kommer en helt ny elbil, Opel Ampera-e, som det knyttes store forventninger til. Ampera-e får en batteripakke med et energilager på 60 kWh. Det er over dobbelt så mye som de beste av de «folkelige» elbilene har hatt til nå. Batteripakka ventes å gi en reell rekkevidde på mellom 30 og 40 mil.

Med «reell rekkevidde» menes den kjørelengden som kan forventes under relativt dårlige forhold. Under helt optimale forhold skal den kunne gå hele 50 mil. Det er mye lengre enn dagens ordinære elbiler, og like bra som noen av Teslaene. Ampera-e har også en stor elmotor, så dette kommer til å bli en populær bil - noe også forhåndssalget av denne bilen i Norge tyder på.

Konseptbilen Nissan IDS antas å inneholde mange hint til neste generasjons Nissan Leaf (foto: Nissan).Etter hvert kommer også Tesla med Model 3, som vil ha lavere pris enn de foregående Teslamodellene. En ny utgave av Nissan Leaf med betydelig bedre rekkevidde enn dagens Leaf er dessuten ventet, men foreløpig ikke annonsert.

Blant dagens modellene som får større reelle rekkevidde i løpet av året er BMW i3 (ca 20 mil), VW Golf (ca 20 mil) og Renault Zoe (ca 25-30 mil).

Økt rekkevidde + bedre lademuligheter = få begrensninger

BMW i3 vil også få økt rekkevidde i løpet av 2016 (foto: BMW).Den økte rekkevidden på nye elbiler kombinert med den planlagte utbyggingen av både ordinære ladestasjoner og hurtigladere, gjør at den såkalte «rekkeviddeangsten» ikke lenger bør være et problem for de fleste bilbrukere. Til daglig bruk vil rekkevidden for de fleste være godt innenfor behovet, selv uten lademuligheter.

I Innlandet er det bygget og planlagt en rekke nye hurtigladere på viktige strekninger som E6, R3, R4 og flere andre hovedfartsårer. Antallet ladepunkter har dessuten økt med rundt 50 prosent i regionen bare det siste året.

Fortsatt økonomiske elbilfordeler

Også Renault ZOE kommer med økt rekkevidde i løpet av året (foto: Renault).I følge det nylig framlagte forslaget til statsbudsjett for 2017 vil dagens momsfritak på elbiler forlenges fram til 2020. Når det gjelder bompenger er forslaget at elbiler skal betale maks halv bompengeavgift; men at det er opp til lokale myndigheter å innføre bompenger for elbil.

Om elbiler skal ha gratis parkering på offentlige parkeringsplasser avgjøres fra nyttår av den enkelte kommune.

Mer informasjon

Sist oppdatert 11. oktober 2016

Utskrift