Flere nye hurtigladere i Innlandet

Sentrale hovedfartsårer i og i tilknytning til Innlandet får nå flere hurtigladestasjoner, etter den nye tildelingen fra Enova (foto: Stian Mathisen, Fortum).Enova har nå gitt støtte til flere hurtigladere for elbiler. Sammen med tidligere tildelte midler vil dette gi mange nye hurtigladere på viktige strekninger i Innlandet i nærmeste framtid. Dette vil være et viktig bidrag til å få ned klimagassutslippene fra gjennomgangstrafikken, og vil også være positivt for den regionale satsingen på ladbare biler.

Totalt bevilger Enova støtte til 65 nye hurtigladere. Mange av disse skal settes opp i Innlandet eller langs viktige korridorer som forbinder Innlandet med resten av Norge:

Enklere å kjøre elbil i Innlandet

- Det er veldig gledelig at Enova støtter utbygging av hurtigladere på disse viktige strekningene. Sammen med de strekningene som tidligere har fått støtte – blant annet RV3 Kolomoen-Ulsberg og E6 Oslo-Trondheim - gjør dette at det vil bli mye enklere å kjøre langt med elbil i Innlandet, sier Bjørnar Kruse, prosjektleder for grønn transport i Energiråd Innlandet.

- Når det i tillegg kommer flere nye elbilmodeller på markedet med betydelig bedre rekkevidde enn tidligere, burde elbil være et reelt alternativ til fossilbil for mange av Innlandets innbyggere, legger han til.

Også satsing regionalt

I Hedmark har antall ladepunkter økt med over 50 prosent det siste året.De nye hurtigladerne et positivt tilskudd til Hedmark fylkeskommunes satsing på å få opp andelen ladbare bilder i regionen. Siden det ikke gis nasjonal støtte til normalladere, besluttet fylkesrådet i fjor å øremerke to millioner kroner til etablering av slike ladere. Det har så langt vært tre utlysninger av midler fra denne potten, og flere ladestasjoner er allerede på plass eller under etablering.

Totalt sett har antall ladepunkter i Hedmark og Oppland økt med over 50 prosent det siste året.

Elbil også på langturer

Enova stiller krav om to hurtiglademuligheter per 50.–55. kilometer, avhengig av strekning. For å innfri dette kravet, blir enkelte eksisterende hurtigladestasjoner utvidet.

– Snart er alle hurtigladerne fra første utlysing på plass, og disse utgjør hovednettet i Sør-Norge som vi nå supplerer med en rekke nye strekninger. Etter hvert som flere og flere veier blir utrustet med hurtigladere, blir elbilen et stadig bedre alternativ også for langturer, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova i en pressemelding onsdag.

Laderne skal bygges av selskapene Grønn Kontakt og Fortum. De kan brukes av alle typer elbiler, og kan benyttes uten abonnement. Alle hurtigladerne i utlysningen skal være i drift senest 1. november 2017.

Mer informasjon