Gode klimahistorier: Satser på el og hydrogen

Det kommunale energiselskapet Falu Energi og Vatten satser på ladeinfrastruktur som eget forretningsområde (foto: Falu Energi & Vatten).Gjennom en storstilt satsing på både el og hydrogen skal Skedsmo kommune redusere sine klimagassutslipp med 35 % innen 2020, sett i forhold til 1991. I Falu kommune i Sverige satser energiselskapet på å bli markedsledende på ladeinfrastruktur.

Det finnes mange gode satsinger på klimavennlig transport rundt om i Norge og vårt naboland Sverige. Her presenterer Energiråd Innlandet to av disse.

Skedsmo går for både hydrogen og el

Skedsmo kommune satser bredt på el- og hydrogenbiler for å oppnå målet om reduserte klimagassutslipp (foto: Morten Woldseth, Skedsmo kommune).Den første "kommunale" hurtigladeren i landet ble etablert i Skedsmo kommune. I 2013 var de også først ute med å kjøpe brenselcellebil. Kommunen satser nå bredt både på utvikling av ladeinfrastruktur og egen bruk av klimavennlige biler. Kollektiv, sykling og gange inngår også i strategien.

Målet er at de tross en ventet befolkningsøkning på 10 % skal klare å redusere sine klimagassutslipp med 35 % innen 2020, med utgangspunkt i 1991-tall. For å klare dette skal blant annet alle kommunens biler være fossilfrie innen da.

Les mer

Ladeinfrastruktur fra energiselskapet

I Falu kommune i Dalarna i Sverige satser det kommunalt eide energi- og vannverket Falu Energi & Vatten på infrastruktur for elbiler som et nytt forretningsområde. På denne måten ønsker de å bidra til økt bruk av fornybar energi i regionen, og bidra til at kommende generasjoner vokser opp i et utslippsfritt samfunn.

Selskapet har allerede etablert tre hurtigladere, to semihurtigladere og 20 normalladere i kommunen, og flere er undeveis. De planlegger også å tilby montering og drift av ladestasjoner til borettslag og private virksomheter.

Les mer

 

 

Sist oppdatert 22. april 2016

Utskrift