Ny utlysning til ladestasjoner i Hedmark

Hedmark fylkeskommune utlyser på ny midler til etablering av normalladere for el- og hybridbiler, med søknadsfrist 1. mai (foto: Energiråd Innlandet).Nå er det på ny mulighet til å få støtte til etablering av ladestasjoner for elbiler og ladbare hybrider i Hedmark. Kommuner, borettslag, idrettslag, skoler og overnattingssteder kan søke om tilskudd. Fristen er 1. mai. Tilskuddsordningen skal bidra til økt bruk av lavutslipps- og nullutslippsbiler i fylket.

Fylkesrådet i Hedmark vedtok i 2015 å øremerke 2 millioner kroner til å etablere normalladere ved parkeringsplasser og trafikknutepunkt. Midlene er en del av Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017.

Bakgrunnen er at klimagasser fra transportsektoren representerer mer enn halvparten av de totale utslippene i Hedmark. Tiltak i denne sektoren er derfor nødvendig for å oppnå vesentlige reduksjoner av klimagassutslipp, og det gis ikke nasjonalt støtte til etablering av normalladere.

Søknadsfrist 1. mai

Kommuner kan få tilskudd på inntil 20 000 kr for ladestasjoner med to ladeuttak og parkeringsplasser, og inntil 40 000 kr for stasjoner med fire uttak og plasser. Andre virksomheter kan få støtte på inntil henholdsvis 15 000 og 30 000 kr for samme type stasjoner.

Det stilles visse krav til ladestasjonene, blant annet at de skal være offentlig tilgjengelige, hensiktsmessig plassert og at søker selv er ansvarlig for drift og vedlikehold. Det er også krav om at stasjonen skal være av type 2, mode 3-kontakt. Fulle retningslinjer for tilskuddet kan du lese her.

Fristen for å søke om støtte er 1. mai 2016. Søknadsskjema finner du her.

To tidligere utlysningsrunder

 

Det ble delt ut midler fra denne potten på to millioner kroner både i fjor sommer og ved årsskiftet 2015/2016. Så langt er det tilsammen blitt gitt tilsagn om støtte på i overkant av 1 million kroner, fordelt på en rekke kommuner og virksomheter. 

I forrige runde var det totalt 12 søkere, og alle fikk tildelt det de søkte om. Noen av disse fikk tilskudd til etablering av flere ladestasjoner.

Mer informasjon

Sist oppdatert 31. mars 2016

Utskrift