Fremtiden er elektrisk!

Nå står den tyngre delen av kjøretøyparken for tur til å bli elektrifisert (foto: iStock).I Norge har vi blitt vant til å se elbiler på veiene. En kombinasjon av nye teknologiske løsninger og gode støtteordninger har gjort at personbiltrafikken har begynt omstillingen mot en fremtid uten utslipp. Nå ligger det an til et tilsvarende løft innen tyngre kjøretøy.

Andelen utslippsfrie personbiler på norske veier er relativt stor - og stadig økende. De tyngre delene av transporten som busser, lastebiler og båter har til nå ikke hatt den samme utviklingen. Det er i ferd med å endres.

Ikke enten-eller, men både-og

Energiråd Innlandet er medlem i ZEROs forum for fornybar transport, som møttes for første gang denne uka. Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO, presenterte en oversikt over utviklingen for elbiler i Norge og Sverige. Denne viste at nettopp kombinasjonen av gode teknologiske løsninger og støtteordninger er sentral.

Det var nemlig ingen stor utvikling i elbiler de første årene av Norges incentivprogram, fordi bilene ikke var bra nok. De siste årene har det derimot kommet mange gode elbiler på markedet. I denne perioden har Norges elbilpark eksplodert, mens i Sverige har utviklingen vært relativt forsiktig – her har det fortsatt vært lite incentiver å hente. Dette er ifølge Fløystad et bevis på at man også trenger gode offentlige støtteordninger for å få de nye teknologiene ut på markedet.

Nå kommer elbussene!

Men hva med de tyngre segmentene? Det ble presentert mange eksempler på at teknologien begynner å bli moden også der, og det er ventet en rask utvikling i tiden framover. Elbusser finnes allerede i flere byer i Europa, og ifølge representanten fra Volvo er ikke elbusser så vesensforskjellig fra elbiler.

En studie Siemens har utført vurderte kostnadene på ulike nullutslippsløsninger for bussene til Oslo. De ble selv litt overrasket over resultatet: En erstatning av dagens dieselbusser med rene elbusser vil føre til en innsparing på en halv milliard kroner. Selv om elbussene i innkjøp er mye dyrere enn vanlige dieselbusser, gjør lavere drivstoffkostnader og servicebehov at man kan spare penger på å gå for el.

Varetransport uten utslipp?

Deltakerne på forumet fikk også en presentasjon av helelektriske lastebiler for varetransport i byene. Disse har ikke ubegrenset rekkevidde, men klarte fint 20 mil før de måtte lades. Det nederlandske selskapet Hytruck baserer seg på ombygging av tradisjonelle lastebiler, hvor de setter inn elektrisk motor og batteri. I hjemlandet har de allerede levert elektriske lastebiler til flyttebyrå, distribusjon av drikke og lastebil med kjølelager for frukt.

I tillegg til at disse eldrevne lastebilene er bra for klimaet globalt, bidrar de positivt til luften lokalt - en el-lastebil reduserer NOx-forurensingen tilsvarende 30 privatbiler. Det er også et HMS-aspekt knyttet til disse bilene - sjåførene som kjørte el-lastebil vente seg så fort til lavere støynivå og enklere manøvrering, at de ble direkte demotiverte de dagene de måtte bruke vanlige dieseldrevne lastebiler.

Hytruck's representant stilte et betimelig spørsmål til deltagerne i forumet: "Finnes det noen leverandører som bygger om små lastebiler til eldrift i Norge? Hvis ikke: Hvorfor?". I lys av dagens fokus på det grønne skiftet og nye grønne arbeidsplasser burde det være interessant for norske transportaktører å vurdere en slik forretningside.

Sist oppdatert 03. februar 2016

Utskrift