Tolv fikk støtte til normalladere i Hedmark

Hedmark fylkeskommune har tildelt tilsammen 450 000 kroner i tilskudd til etablering av normalladere. Fortsatt er det midler igjen i den avsatte potten (foto: Energiråd Innlandet).I desember utlyste Hedmark fylkeskommune en ny runde med tilskudd til etablering av normalladere. Til sammen 450 000 kroner er nå delt ut til de tolv virksomhetene som søkte. Fortsatt er det flere midler igjen i potten som ble avsatt i 2015.

Alle søkerne fikk tildelt det beløpet de søkte om. Både kommuner, borettslag og overnattingssteder hadde anledning til å få tilskudd.

To Green Drive Region-kommuner blant søkerne

I denne utlysningsrunden har Tolga kommune og Elverum kommune fått 100 000 kroner hver, Kongsvinger kommune har fått 80 000 og Hamar kommune 20 000. I tillegg har Hamar katedralskole, tre borettslag i Hamar og et serveringssted i Sør-Odal fått midler.

Tolga kommune sier i en pressemelding at de har som mål å få på plass de fire planlagte ladestasjonene i løpet av første halvår 2016. De fremhever også at de som eneste kommune i Nord-Østerdal er med i Interreg-prosjektet Green Drive Region – et grenseoverskridende satsing på fossiluavhengig transport i Indre Skandinavia.

Elverum kommune er også deltaker i Green Drive Region, som varer fram til 2018. Hedmark fylkeskommune er en sentral bidragsyter sammen med blant annet Akershus fylkeskommune.

Flere utlysninger i vente

Utlysningen i desember var den andre etter at Fylkesrådet i Hedmark i fjor vedtok å øremerke to millioner kroner til å etablere normalladere for ladbare biler på parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter. Midlene er en del av Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017, og skal bidra til å stimulere til økt bruk av lavutslipps- og nullutslippsbiler i fylket.

Bakgrunnen for støtten er blant annet at det per i dag ikke eksisterer støtteordninger fra Enova til utbygging av normalladere, samtidig som det er behov for flere ladepunkter i sentrale byområder, ved parkeringsplasser og trafikknutepunkt. Første utlysningsrunde var sommeren 2015.

Det gjenstår fortsatt rundt 1 million kroner av det øremerkede beløpet. Det vil derfor sannsynligvis bli flere muligheter for interesserte som ikke har søkt i de første to rundene.

Sist oppdatert 02. februar 2016

Utskrift