Nyttig om infrastruktur for elbiler for kommuner

På seminaret om ladeinfrastruktur for elbiler fikk deltakerne både nyttig informasjon og muligheten til å knytte relevante kontakter.Green Drive Region arrangerte torsdag 14. januar et seminar om ladeinfrastruktur for elbil. Nærmere 70 deltakere fra Norge og Sverige var samlet for å finne løsninger for bedre ladeinfrastruktur i Innlandet og samarbeidsregionene.

Det var stor interesse for seminaret, som ble arrangert på Hamar. Seminaret rettet seg i hovedsak mot kommuner i Indre Skandinavia som ønsker å satse på utbygging av ladeinfrastruktur.

Rikholdig seminar for lokale aktører

Seminaret var delt i tre deler. Først holdt teknologileverandørene foredrag om sine ladeløsninger og utvikling i tiden framover. Deretter presenterte operatørene av ladestasjoner sine erfaringer fra etablering, drift og vedlikehold av ladestasjoner. Til slutt ble det avholdt en kort workshop der deltakerne delte sine erfaringer og spørsmål rundt ladeinfrastruktur. Dialogen mellom kommuner, teknologileverandører og operatørene var veldig nyttig for å løfte de riktige spørsmålene og finne hensiktsmessige løsninger.

Det var stor interesse for seminaret, som var fulltegnet lenge før påmeldingsfristen gikk ut.Deltakerne fikk et godt innblikk i tilgjengelig ladeutstyr og hva man bør tenke på når man planlegger en ladestasjon for elbil, med bakgrunn i tidligere erfaringer. Flere gode eksempler fra utlandet ble også nevnt, siden det var tilstede teknologileverandører og operatører fra Danmark, Finland, og Sverige som er etablert i flere land i Europa.

Under workshopen ble det blant annet diskutert hvordan tilnærmingen til ladeinfrastruktur varierer fra fra land til land. For eksempel er man i Frankrike ikke så fokusert på hurtigladere. På grunn av høye investeringskostnader der prioriter man å bygge type 2, mode 3-ladestasjoner på nøkkelområder som f.eks. kjøpesenter eller store parkeringsplasser, mens man i Norge fokuserer mye på å bygge hurtigladere med størst mulig effekt.

Store utbyggingsplaner på ladestasjoner

Odd-Olaf Schei fra Miljøstiftelsen Bellona fortalte om utstyr, krav og trender.De to store ladeoperatørene i Norge i dag har en offensiv utbygging av ladeinfrastruktur og innlandsregionen ser ut til å være et satsningsområde. Fortum har nylig fått støtte fra Enova om å bygge ut to transportkorridorer mellom Oslo og Trondheim, og Grønn Kontakt satser også friskt.  

Allerede i løpet av 2016 vil vi se utrulling av mange nye semi - og hutigladere i regionen. Det vil muliggjøre økt bruk av elbiler - det vil både føre til at flere anskaffer seg elbil, og at elbilene brukes oftere og på lengre turer.

Et nødvendig samarbeid

Jörgen Persson fra Länsstyrelsen Värmland informerte om svenske støtteordninger for ladeinfrastruktur.Ladeoperatorene er interesserte i samarbeid med lokale aktører for å kunne bygge gode ladestasjoner på lokasjoner der folk kan bruke ladetiden til noe fornuftig. På den måten kan man få økt verdiskapning i nærområdene der laderne er plassert. Det burde derfor være attraktivt for mange kommuner og næringsaktører å få etablert ladestasjoner i sitt nærområde.

Ut fra de mange diskusjonene i pausene tror vi at det ble opprettet mange nye kontakter mellom ulike aktører i løpet av seminaret som kan føre til konkrete samarbeid om nye ladestasjoner.

Mer informasjon

Seminaret er en del av Interregprosjektet "Green Drive Region", et treårig prosjekt der målsettingen er å redusere bruken av fossilt drivstoff i vegtrafikken i Indre Skandinavia.