Seminar: Infrastruktur for elbiler

Seminaret gir deg bred innføring i viktige tema for hvordan kommunen bør gå fram for å bygge ut ladeinfrastruktur for elbiler.Kan infrastruktur for elbiler bidra til økt verdiskapning i lokalmiljøet? Hvilke standarder bør nye ladestasjoner støtte? Hva koster en ladestasjon, og hvordan kan man gå fram for å finansiere, bygge og drifte slike? Dette er viktige spørsmål for utbyggere av ladestasjoner.

På seminaret 14. januar på Hamar vil disse og andre sentrale spørsmål bli belyst. Arrangør er Green Drive Region, et treårig Intereg-prosjekt der målsettingen er å redusere bruken av fossilt drivstoff i vegtrafikken i Innlandsregionen i Norge og Sverige.

Seminaret er spesielt beregnet på lokalpolitikere og kommuneadministrasjon.

Rask utvikling

Ledende teknologileverandører og operatørselskaper kommer til seminaret for å fortelle om dagens og fremtidens løsninger for elbillading. Hvordan man best kan samarbeide for å få realisert en god infrastruktur i Innlandsregionene vil også bli diskutert.

Ladeteknologien er i rask utvikling, og det finnes mange standarder for lading av elbil. For en utbygger er det viktig å gjøre gode valg av løsninger for at stasjonen skal kunne betjene flest mulig  ulike elbilmodeller i tiden framover.

Drift og vedlikehold samt effektive betalingsløsninger er også tema på seminaret. Ledende operativselskaper i Norden som har ansvaret for å drifte et stort antall av dagens hurtigladere kommer for å orientere om deres erfaringer om dette.

Plassering og økonomi

Plassering av ladeinfrastrukturen er viktig. En ladestasjon kan plasseres strategisk for å gi økt aktivitet i et nærområde, og en godt plassert hurtiglader vil blir brukt mer. Elbilbrukerne ønsker ofte å bruke tiden effektivt slik at ladestasjoner som er plassert for eksempel ved en kafe eller et handelstilbud kan gi økt omsetning. Valg av plassering er også avgjørende for kostnaden. En hurtiglader som er plassert slik at man unngår stort gravearbeid eller oppgradering av trafoer og elnett blir vesentlig rimeligere å etablere.

Samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv samt forskjellige støtteordninger kan bidra til å redusere terskelen for å få etablert ladeinfrastruktur. Dette vil bli drøftet i en egen workshop mot slutten av seminaret.

Mer informasjon

Seminaret er gratis, men det er begrenset antall plasser. Se her for fullt program og påmeldingsinformasjon.