Norsk oppstart for Green Drive Region

Interreg-prosjektet Green Drive Region skal bidra til mindre utslipp fra vegtrafikken i Indre Skandinavia i årene framover.Green Drive Region er et stort Interreg-prosjekt som skal bidra til utvikling av infrastruktur og flere nullutslippsbiler i Indre Skandinavia - det vil si Hedmark, Akershus, Dalarna og Värmland. 2. desember ble det holdt oppstartsmøte på Hamar for de norske partnerne.

Green Drive Region skal bidra til aktivitet innen flere typer nullutslippskjøretøy, med egne delprosjekter for elbil, hydrogen og biodrivstoff.  Kunnskapsbyen Lillestrøm har lang erfaring med hydrogenbiler og -infrastruktur, og er også prosjektleder på norsk side.

Bjørnar Kruse i Energiråd Innlandet er leder for elbilaktivitetene. Ansvaret for biodrivstoff og kommunikasjon ligger på de svenske partnerne. Prosjektet har en varighet på tre år.

Ambisiøse planer i kommunene

Daniel Bügel fra OREEC, prosjektleder i den norske delen av Green Drive Region, forteller deltakerne om planlagte aktiviter i prosjektet.Deltagerne på oppstartsmøtet fikk høre om planene og aktivitetene for prosjektet framover. Alle kommuner i regionen som ønsker å utarbeide en strategi for biler med nullutstlippsteknologi anbefales å ta kontakt med prosjektledelsen.

Deltagerne på prosjektmøtet fikk høre om de ambisiøse planene Skedsmo kommune har for både elbiler og hydrogen. De fikk også gode innspill fra erfaringene Elverum kommune har gjort seg i sitt arbeid med elbiler i kommunen.  

Ladeseminar og isbaneløp

I tiden framover vil det bli et informasjonsseminar om ladeteknologi. Dette avholdes den 14. januar på Hamar. Program og påmelding er klart om få dager, hold av datoen i kalenderen og følg med på denne siden for nærmere informasjon. Det vil også bli holdt et isbaneløp i løpet av vinteren, med mulighet for demonstrasjon av hydrogenbil og mye annet.

Fienden er fossil, ikke hydrogen

Prosjektleder Bjørnar Kruse i Energiråd Innlandet har ansvaret for delprosjektet om elektriske kjøretøy.Det er mye spennende som skjer innen nullutslippstransport for tiden. Fylkeskommunene og kommunene har en viktig rolle i å gå foran med tilrettelegging av infrastruktur og sine egne bilparker.

Green Drive Region-prosjektet gir mulighet for å lære av eksempler fra andre kommuner, utveksle erfaringer og samarbeide på tvers av kommunegrensene. Det skal også bidra til kompetanseheving i forskjellige typer nullutslippsteknologi, slik at man kan benytte seg at det som passer best til lokale forhold og forutsetninger.

Som det ble nevnt på møtet så burde det ikke være noe motsetningsforhold mellom utvikling av elbilteknologi, hydrogen og biodrivstoff samtidig. Fienden til elbilen er den fossile bilen, ikke hydrogen.

Mer informasjon