Mobilitetsuka 2015 på Hamar

RIB som transportmidler som pendlere mellom Hamar og Gjøvik var et av tiltakene i Mobilitetsuka (foto: Hamar kommune).I forrige uke var det ekstra fokus på alternativ transport og "rett reisemiks" i Hamar kommune. Det ble gjennomført mange arrangementer i løpet av uka, blant annet pendlerbåt på Mjøsa, servering til syklende og gående samt sykkeldag for barn.

Alternativ pendlertransport Hamar – Gjøvik

Tirsdag, onsdag og fredag fikk pendlere mellom Hamar og Gjøvik muligheten til å teste alternative transportmidler til jobb. Destinasjonsservice kjører vanligvis rib-safari på Mjøsa, men disse dagene ble båten brukt til å frakte pendlere mellom Hamar og Gjøvik. I hver ende ventet sykler, elsykler og busskort for å sikre transporten helt fram til jobb.

Hamars ordfører Morten Aspeli klar til avgang med pendlerbåten (foto: Hamar kommune).Ordfører Morten Aspeli fikk også teste båten, og var meget fornøyd med turen. Båten var satt opp i samarbeid med Gjøvik kommune og Hedmark trafikk.

Oppmerksomhet til syklister og gående

Onsdag ventet det kaffe og frukt til syklister og gående på vei til jobb. Utdelingen fant sted ved de tre sykkeltellerne i Hamar. Spesielt frukten var veldig populær, og de som passerte satte tydelig pris på tiltaket!

I lunsjen samme dag ble det delt ut busskort (oppfylt med 100 kr takket være Hedmark trafikk) til forbipasserende på Østre torg. Gravdahl serverte vaffel og solbærtoddy, og Hamar kommune serverte frukt og informasjon om Mobilitetsuka.

Sykkeldag for Hamars 6. klassinger

Hinderløype var en av aktivitetene på sykkeldagen for 6. klassinger på Stortorget (foto: Hamar kommune).Fredag var Stortorget fylt med ca 160 ivrige 6. klassinger. Fem av Hamars barneskoler var representert: Solvang, Storhamar, Rollsløkken, Ingeberg og Lunden. Alle syklet til og fra arrangementet!

På Stortorget stilte Naturskolen med sykkelløype, Brumunddal Røde kors med ambulanse og informasjon om ulykker og sikkerhet, og Hias og Sykkel og fritid sjekket sykler og gav tips om vedlikehold og reparasjoner. I tillegg var det konkurranse med praktiske oppgaver og spørsmål om blant annet sykkel, klima og trafikkregler.

Alle deltakere fikk sykkelringeklokker i premie, vinnerlaget fikk i tillegg sykkellykt og vanter slik at de kan sykle utover høsten. Store og små virket godt fornøyd med en alternativ skoledag på Stortorget!

Vi gratulerer Hamar kommune med vellykkede arrangementer og god innsats i årets Mobilitetsuke!